Gå till innehåll

Energikällor för IoT

Beviljat bidrag:999 999 kronor
Löptid:nov 2014 - sep 2015
Projekttyp:Prototyputvecklingsprojekt
Ämnesområde:Ökad IoT-förmåga
Lödning av sensor
Status:Avslutat
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Projekt har i formen av en förstudie syftat till att göra en bred kartläggning av behovet av energiförsörjning för IoT-tillämpningar baserat på tryckt elektronik.
ProjektkoordinatorACREO SWEDISH ICT AB - Acreo Swedish ICT AB, Norrköping

Projektsammanfattning

Tre typiska fall för Internet of Things tillämpningar har analyserats; industri-, utomhus- och hemmiljö. För varje tillämpningsområde har krav identifierats och lämpliga energikällor och lagringsmetoder har föreslagits. I alla tre fall är det sannolikt att ett system kan realiseras med tryckteknik (eller producerade med trycklika metoder).