Prototyputvecklingsprojekt
Ökad IoT-förmåga, samverkan

Syftet med projektet är att skapa en lösning för att skörda energi ur radiovågor, med fokus på elektroniska komponenter som använder Bluetooth-kommunikation. I förlängningen kan denna lösning komma att återfinnas i en rad kommersiella och icke-kommersiella tillämpningar inom Sakernas Internet (IoT). Projektet har som huvudmål att förlänga livstiden för batteriet och kan även leda till helt batterioberoende system.

Projektpartners

Projektperiod: September 2015 – mars 2018

Beviljad budget: 2 253 120 kr

Länk till projektet i Swecris-databasen

Länk till projektet på Vinnovas webb

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.