Fastigheten som nav för resursoptimering och bättre hälsa

Beviljat bidrag:1 980 000 kronor
Löptid:feb 2021 - jan 2023
Projekttyp:Prototyputvecklingsprojekt
Ämnesområde:Hälsa, vård och omsorg
Fastigheten som nav för resursoptimering och bättre hälsa
Status:Pågående
badge
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Detta prototyputvecklingsprojekt ska resultera i en guide för hur framtida boende för äldre ska kravställas och projekteras. Projektet kommer att ta fram en digital tvilling av ett framtida boende för äldre där händelser och incidenter kommer att kunna simuleras.
ProjektkoordinatorRiksbyggen ekonomisk förening, Stockholm

Projektsammanfattning

Kommuner behöver möta den demografiska utmaningen, vi har en åldrande befolkning som växer snabbare än befolkningen i arbetsför ålder. Att effektivisera och digitalisera omsorgen i alla led är en av nycklarna för att bibehålla välfärden. Digitalt förberedda boendemiljöer skapar förutsättningar för att nå ut med individanpassade tjänster inom hälsa, trygghet och välmående. I detta projekt är målsättningen att ta fram en guide för hur framtidens boende för äldre kan byggas.

Kontakt
Sophie Dahlström Projektledare
sophie.dahlstrom@riksbyggen.se
video

Data som skapar värde

Data brukar kallas för morgondagens guld. I detta projekt samlar vi in data via fastigheten något som i slutändan kan skapa värde. Behoven av data kommer från olika intressenter med olika drivkrafter och användningsområden. Det kan röra sig om omvårdnad, sjukvård, teknik, asset management, servicetjänster, verksamhetsstöd/arbetsverktyg, miljö och inte minst IoT. Projektet vill förstå förutsättningar för insamling av data och hur data kan tillgängliggöras mellan olika aktörer och skapa nytta på ett kontrollerat och innovationsfrämjande sätt (säkert, standardiserat och effektivt).

Två offentliga behovsägare, Haparanda och Hudiksvalls kommun samarbetar i projektet med Riksbyggen och det statliga forskningsinstitutet RISE. Behovsägarna har pågående byggprojekt för boende för äldre där genererad kunskap kommer vara direkt överförbara.

Digital tvilling av ett boende

Projektet kommer att sätta upp en digital tvilling av ett boende i Haparanda. Den digitala tvillingen kommer att fungera som en modell och virtuell testmiljö. Den möjliggör att på ett konkret sätt att förstå hur fastigheten och verksamheten kan samspela. Vid kriser eller oförutsedda händelser kan denna modell även användas för att skapa kunskap kring effekter kring snabba omställningar.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet startar i februari 2021 och pågår fram till jan 2023. Projektet består av åtta arbetspaket. Samtliga arbetspaket leds av delprojektledare som koordineras av huvudprojektledare och assisterande projektledare. Huvudprojektledaren rapporterar till styrgruppen där alla fyra projektparterna finns representerade.

Läs mer

Mer om projektet på Vinnovas hemsida

Läs mer
Relaterade projekt
Testbädd
Umeå
Vatten & avlopp
Smarta fastighetstjänster
e-hälsa
Framtidens välfärdsteknik med IoT