Förbättrad inomhusmiljö i kommunens lokaler

Beviljat bidrag:5 000 000 kronor
Löptid:jan 2022 - jul 2024
Projekttyp:Genomförandeprojekt
Ämnesområde:Skola och utbildning
Förbättrad inomhusmiljö i kommunens lokaler
Status:Pågående
badge
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Bjuvs kommuns fastighetsavdelning vill förbättra de kommunala skolornas inomhusmiljö, men samtidigt få lägre energiförbrukning. Vi kommer därför införa en helhetslösning innehållandes olika typer av IoT-lösningar som bygger på sensorer, robotar, styrsystem mm. där vi fokuserar på behovsstyrning samt automatisering av värme, ventilation, belysning samt lokalvård. Det primära målet är lägre energiförbrukning samt en bättre upplevd inomhusmiljö i sin helhet.
ProjektkoordinatorBjuvs kommun - Bjuvs kommun Tekniska förvaltningen

Projektsammanfattning

Bjuvs kommuns fastighetsavdelning har genomfört en NKI-undersökning där vi identifierat förbättringspotential för en förbättrad inomhusmiljö. Vi vill därför införa en helhetslösning för kommunens skolor, innehållandes olika typer av IoT- lösningar. Lösningarna bygger framförallt på införskaffande av sensorer, robotar, styrsystem mm för att på så sätt kunna styra och automatisera åtgärder samt effektivisera lokalvårdarnas arbete, vilket ska leda till en mer behagligt och samtidigt mer energisnål inomhusmiljö.

Kontakt
Ronnie PavelkaProjektledare
ronnie.pavelka@bjuv.se

Innefattar tre delområden

Lösningarna innefattar tre delområden som kompletterar varandra till en bättre inomhusmiljö:

  1. Värme och ventilation – sensorer och styrsystem för att reglera CO2, temperatur och luftmängd samt med hänsyn utifrån förväntad och rådande väderlek anpassa uppvärmning.
  2. Lokalvård – digitaliserade rutiner baserade på uppmätt behov. Sensorer mäter städbehovet, städeffektiviteten utvärderas av systemet, arbetsrutinerna anpassas digitalt. Olika robotlösningar kompletterar lokalvårdaren på de ställen de kan för bättre städresultat, arbetsmiljö samt utifrån hållbarhetsperspektiv. Konceptet ska effektivisera städtiden med ca 15-20%.
  3. Belysning – sensorer, lampor och styrsystem för att reglera nödvändig ljusmängd i klassrum med hänsyn till dagsljus.

Vill bli först i Sverige

Med hjälp av samarbetspartner i detta projekt, bla Pythagoras, vill vi bli den första kommunen i Sverige som med hjälp av sensorer kan behovsstyra (även automatisera) alla tre stora områden för en förbättrad energiförbrukning och inomhusmiljö, dvs: belysning, lokalvård samt värme och ventilation. Vårt främsta konkreta mål är ökat betyg i vår NKI-undersökning. 

Läs mer

Mer om projektet på Vinnovas hemsida

Läs mer
Relaterade projekt
Skola
Smarta byggnader
Smarta kommunala fastigheter i Ale
Trygghetsboende
Välfärdsteknik
Trygghetsboende med digitalt stöd
Testbädd
Umeå
Vatten & avlopp
Smarta fastighetstjänster