Smarta kommunala fastigheter i Ale

Beviljat bidrag:1 988 000 kronor
Löptid:jan 2022 - sep 2023
Projekttyp:Prototyputvecklingsprojekt
Ämnesområde:Skola och utbildning
Smarta kommunala fastigheter i Ale
Status:Avslutat
badge
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
I projektet ”Smarta och hållbara fastigheter i Ale” är målet en mer effektiv energianvändning och ökat hållbarhetfokus för en skola, där både verksamhet, elever och fastighetsförvaltning får rätt information för att tillsammans öka hållbarheten och spara energi.
ProjektkoordinatorAle kommun - Ale kommun Avdelning Fastighet och IT

Projektsammanfattning

I projektet ”Smarta och hållbara fastigheter i Ale” är målet en mer effektiv energianvändning och ökat hållbarhetfokus för Bohusskolan, där både verksamhet, elever och fastighetsförvaltning får rätt information för att tillsammans öka hållbarheten.

Ett nyckelperspektiv är användarnytta och fokus på fastighetens alla målgrupper, snarare än bara teknik och byggnad. AI, integrationsplattform och IoT är också centrala för att nå förväntad effekthemtagning. Projektet ingår i en större strategisk satsning för digital utveckling av Ale kommuns hela fastighetsbestånd, där både organisation och IT-infrastruktur förbereds för nya arbetssätt och smarta fastigheter som bidrar till nytta för samhället.

Kontakt
Joel AbrahamssonProjektledare
joel.abrahamsson@ale.se

Förväntade effekter och resultat

Resultatet för projektet förväntas, utöver målsättningarna, vara i linje med en möjliggörande mål-arkitektur för ett senare breddinförande. Konceptet skall validera effekten av ett modulärt standardiserat eko-system. Vi utvecklar eller anpassar integrationsplattform, LoRa-nätverk, sensorer, AI för energioptimering och lokal-app för en helhetslösning för att möta projektets mål och effekter. Planen är att utarbeta tydliga verksamhetsnyttor samt affärs- och ansvarsmodeller, vilket bedöms saknas inom branschen.

Planerat upplägg och genomförande

Via informationsskärmar och en lokal-app kan lärare och elever överblicka skolans inomhusklimat och förbrukning på både rums- och övergripande nivå. Elever involveras i sin egen och skolans påverkan på miljön. Med teknik och sensorer får fastighetsförvaltningen en effektivare styrning. Fokus är på en helhet, att beteenden och teknik tillsammans skall bidra till minskad förbrukning och därmed miljöpåverkan som ger ökad hållbarhet över tid.

Läs mer

Nyhet om projektet på Ale kommuns hemsida

Läs mer
Relaterade projekt
IoT i skola
Stärka skolhälsan med IoT
IoT i skola
Skola
IoT-hubb skola
Trygghetsboende
Välfärdsteknik
Trygghetsboende med digitalt stöd