Strategiskt projekt
Samhällsbyggnad, klimat och miljö

Projektet avser att presentera en introducerande vägledning för framtidens samhällen. Det handlar om att dela kunskap, erfarenheter och att skapa normativ vägledning avseende IoT-plattformar, välfärdsplattformar och tjänster för smartare samhällsservice.

Sveriges kommuner och regioner har behov av robusta IoT-tjänster baserade på stabil, flexibel och säker datainfrastruktur som möjliggör högkvalitativ och anpassad tjänstenytta för varje enskild medborgare.

Vägledningen kommer att omfatta upphandling, implementering och förvaltning av IoT och relevanta delar av mjuk digital infrastruktur för till exempel välfärdsteknik, samhällsbyggnad och andra samhällssektorer.

Projektmål

  • Öka målgruppens kunskap och insikt kring IoT för kommunala och regionala ändamål.
  • Underlätta för beställare och leverantörer att förstå varandras behov och utmaningar.
  • Underlätta för beställare att upphandla, etablera och förvalta IoT på ett hållbart sätt.
  • Bidra långsiktigt till hållbar digital omställning i Sverige genom konkreta vägledningar och stödmaterial.

Nätverk av samlad kunskap och praktisk erfarenhet

Projektet kommer att inspireras av metodiken ”Beställarnätverk”, då detta har visat sig framgångsrikt i tidigare projekt som har koordinerats av SKR. Deltagande organisationer kommer att bidra med samlad kunskap och praktisk erfarenhet för att skapa vägledning för kommuner och regioner. Delprojektens arbetsgrupper kommer att ha tätare avstämningar och arbetsmöten.

Föredrag – internationell utblick (video)

I detta inspelade föredrag görs en internationell utblick om tillämpning av IoT. Dessa tre talare medverkar i filmen:

  • Martin Brynskov, Ordförande OASC – pratar om IoT i den globala kontexten – Presentationen i pdf
  • Olavi Luotonen, Europeiska kommissionen – RefARK IoT i den Europeiska Unionen – Presentationen i pdf
  • Michael Mulquin, Open Agile Smart Cities – RefARK IoT och OASC Minimum Interoperability Mechanism – Presentationen i pdf

Se inspelningen direkt på IoT Sveriges YouTubekanal (34 min)

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.