Strategiskt projekt
Samhällsbyggnad, klimat och miljö

Projektets mål är att publicera en vägledning för framtidens samhällen, innehållande riktlinjer för hur kommuner och regioner framgångsrikt digitalt transformerar sina organisationer. Vägledningen kommer att omfatta upphandling, implementering och förvaltning av IoT och digital infrastruktur för t.ex. välfärdsteknik, samhällsbyggnad och andra samhällssektorer. Projektet har som syfte att förädla, förpacka och kommunicera samlad aktuell information. Vägledningen kommer därför att bygga vidare på ett flertal andra interna och externa projekts resultat.

Projektet kommer att bidra till att vägleda kommuner och regioner till att framgångsrikt upphandla uppkoppling, digital tvilling, IoT och dess infrastruktur. Projektet kommer att stimulera marknaden genom att föra dialog/ workshopa med leverantörer. Projektet kommer att publicera två vägledningar som innehåller riktlinjer för upphandling av uppkoppling, digital tvilling, IoT och dess infrastruktur. Vägledningarna utgår från Upphandlingsmyndighetens inköpsprocess.

Projektet kommer att genomföras med metodiken ”Beställarnätverk”, då detta har visat sig framgångsrikt i tidigare projekt som har koordinerats av SKR. Deltagande organisationer kommer att bidra med samlad kunskap och praktisk erfarenhet för att skapa riktlinjer för kommuner och regioner. Projektgruppen kommer att träffas kvartalsvis heldagar. Delprojektens arbetsgrupper kommer att ha tätare avstämningar och arbetsmöten. Styrguppen träffas vid behov. En vägledning per år kommer att publiceras på skr.se samt levereras till IoT Sverige.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.