Gå till innehåll

iErgonomics – Sakernas internet för jämlik arbetshälsa

Beviljat bidrag:3 688 000 kronor
Löptid:mar 2024 - sep 2026
Projekttyp:Genomförandeprojekt
Ämnesområde:Hälsa, vård och omsorg
Uppkopplad sjukvård foto Adobe Stock AI
Status:Pågående
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Arbetsrelaterade hälsoproblem, särskilt belastningsskador, är ett stort samhällsproblem som har hög prioritet hos arbets- och miljömedicinska kliniker. Projektet iErgonomics syftar till att vidareutveckla, implementera och utvärdera smarta arbetskläder med IoT-lösning. Målet är att användaranpassa och implementera systemet i offentlig verksamhet för att förebygga ohälsa i befintligt arbete genom arbetsteknikträning där användaren får direkt återkoppling om ogynnsam belastning.
ProjektkoordinatorRegion Stockholm, Centrum för Arbets- och miljömedicin

Projektsammanfattning

Arbetsrelaterade hälsoproblem, särskilt belastningsskador, är ett stort samhällsproblem som har hög prioritet hos arbets- och miljömedicinska kliniker. Projektet iErgonomics – Sakernas internet för jämlik arbetshälsa syftar dels till att vidareutveckla, implementera och utvärdera smarta arbetskläder med IoT-lösning och dels till att beredda tillämpningen av smarta arbetskläder och IoT till yrkeslärare för att möjliggöra att elever i kommunala yrkesutbildningar kan genomföra arbetsteknikträning.
Målet är att användaranpassa och implementera systemet i offentlig verksamhet för att förebygga ohälsa i befintligt arbete genom arbetsteknikträning där användaren får direkt återkoppling om ogynnsam belastning.

Projektet bygger på det tidigare prototyputvecklingsprojektet iErgonomics.

Kontakt

Ida-Märta Rhén

Projektledare

ida.rhen@regionstockholm.se

Genomförande

Projektet genomförs i sex arbetspaket;

  • Ledning och koordinering: Projektledaren och arbetspaketledarna ansvarar för genomförandet. Målgrupper är de arbets- och miljömedicinska kliniker, företagshälsovård samt yrkeslärare, där de smarta arbetskläderna med en IoT-lösning genomför riskbedömningar och arbetsteknikträning som förebyggande av belastningsskador.
  • Arbetspaket 1 testar och förbereder systemen, bygger stödfunktioner, detaljplanerar tester och implementering samt planerar genomförandet av interventionen i arbetspaket 2.
  • Arbetspaket 2 genomför och utvärderar implementeringarna samt tar fram underlag för en förbättringsiteration av tekniken.
  • Arbetspaket 3 uppdaterar tekniken och användargränssnitt utifrån erfarenheterna i arbetspaket 2.
  • Arbetspaket 4 implementerar den slutliga lösningen och utvärderar funktionalitet, relevans och användbarhet av de tekniska systemen men också av implementeringarna som sådana, vari speciellt erfarenheterna av IoT lyfts fram.
  • Arbetspaket 5 är spridning av projektresultat via ett flertal olika kanaler.

Förväntat resultat och nästa steg

Det förväntade resultatet av projektet är ett effektivt och tillförlitligt system för att göra riskbedömningar och arbetsteknikträning samt en teknik som skapar stor samhällsnytta genom att bidrar i organisationers förebyggande av belastningsskador. Förhoppningen är att tekniken blir en självklar del hos projektets målgrupper på några års sikt och därmed blir ett standardverktyg i deras arbete.

Nästa steg efter projektets slut innefattar spridning av projektresultaten och tekniken till fler tillämpningsområden i Sverige. Goda resultat från Sverige möjliggör därefter en internationell spridning till andra europeiska länder.

Läs mer

Läs mer på Vinnovas hemsida

Bilden längst upp är AI-genererad