Ingen H2O-brist med säker IoT-list (avslutat)

Beviljat bidrag:2 000 000 kronor
Löptid:feb 2022 - sep 2023
Projekttyp:Prototyputvecklingsprojekt
Ämnesområde:Klimat och miljö
Ingen H2O-brist med säker IoT-list (avslutat)
Status:Avslutat
badge
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Målet är att utveckla en prototyp för att lokalisera vattenläckor med hjälp av data från smarta vattenmätare, AI-baserade nyckeltal och indikatorer samt en säker IoT-plattform.
ProjektkoordinatorTjörns kommun

Projektsammanfattning

Tjörn är den lilla ö-kommunen med det stora vattenförsörjningsproblemet. Kommunen har Sveriges högsta vattentaxa, Sveriges största läckage i vattensystemet med upp till 40% årligt svinn och extremt mycket ledningsnät per anslutning. Kommunen arbetar idag ytterst manuellt med problematiken i det gamla vattennätet, vilket inte är hållbart.

Kontakt
Anders NilssonProjektledare
anders.nilsson@tjorn.se

Hitta läckage med smarta vattenmätare

Vi tror att vattenläckage kan lokaliseras med hjälp av ett nätverk av smarta vattenmätare och att åtgärdsbehov kan prioriteras, beslut kan fattas och underhåll kan planeras baserat på analyser av data från vattenmätarna.

Kommunövergripande IoT-plattform

Syftet med projektet är därför att rulla ut infrastrukturen samt utveckla en prototyp för en kommunövergripande IoT-plattform som bygger på öppna standarder, svarar upp mot högt ställda säkerhetskrav och som är anpassad till den lilla kommunens förutsättningar och behov. Områdena cybersäkerhet och organisationsutveckling är strategiska och tvärfunktionella och fokuseras genom expertrepresentation i alla arbetspaket.

Projektet har en aktörskonstellation bestående av de tre privata hårdvaru- och mjukvaruleverantörerna Guard, Ambiductur och Netmore samt forskningsinstitutet RISE som tillhandahåller specialistkompetens inom vattenförsörjning, IoT-plattform, cybersäkerhet och AI.

Slutligen kommer det även genomföras en systematisk kunskapsöverföring i ett internt såväl som externt kunskapsnätverk, där fem kommuner medverkar.

Läs mer

Läs mer
Relaterade projekt
Dricksvatten
VA
Vattenkvalitet
Ingen H2O-brist med säker IoT-list
Vatten- och avlopp
Smart realtidsövervakat VA-system
Testbädd
Umeå
Vatten & avlopp
Smarta fastighetstjänster