Gå till innehåll

Internet of Things Jönköpings län

Beviljat bidrag:5 000 000 kronor
Löptid:feb 2023 - dec 2024
Projekttyp:Genomförandeprojekt
Ämnesområde:IoT-infrastruktur
Bild på Jönköping.
Status:Pågående
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Syftet med projektet är att etablera en långsiktig IoT-satsning i Jönköpings län med utgångspunkt i en länsgemensam IoT-plattform som alla deltagande organisationer i satsningen har tillgång till. Målet för detta projekt är att ta den redan påbörjade länsgemensamma IoT-satsningen från det tidigare pilotprojektet till långsiktig förvaltning och utveckla Jönköpings län till ett tillgängligare, tryggare och mer resurseffektivt län.
ProjektkoordinatorRegion Jönköpings län

Projektsammanfattning

Syftet med projektet är att etablera en långsiktig IoT-satsning i Jönköpings län med utgångspunkt i en länsgemensam IoT-plattform som alla deltagande organisationer i satsningen har tillgång till. I projektet deltar Region Jönköping, länets 13 kommuner, flera kommunala bolag, kommunalförbund och Länsstyrelsen. Målet med projektet är att ta den redan påbörjade länsgemensamma IoT-satsningen från det tidigare pilotprojektet till långsiktig förvaltning och utveckla Jönköpings län till ett tillgängligare, tryggare och mer resurseffektivt län.

Lyssna på poddavsnitt om projektet

Poddavsnitt om projektet (lyssna via Podbean)

Planerat upplägg

Arbetet drivs och koordineras av en projektledningskonstellation tillsammans med Kommunal utveckling under Region Jönköpings län. De övergripande besluten för projektets inriktning fattas av en styrgrupp med representation från flertalet kommuner i länet. Införandet av den länsgemensam IoT-plattformen drivs av en införandegrupp. Kunskapsspridning och samverkan mellan samtliga 13 kommuner i länet drivs av en samordningsgrupp som håller ihop konceptet. I projektet deltar totalt 55 organisationer och utöver det är Handelshögskolan i Stockholm med som extern granskare.

Kontakt

Björn Hättström

Projektledare

Bjorn.Hattstrom@xlent.se

Projektresultat

Projektet ämnar resultera i ett framtaget koncept för storskaligt införande och förvaltning av IoT på länsnivå. Detta innefattar bland annat införande av en länsgemensam IoT-plattform, etablering av en länsgemensam förvaltnings- och supportorganisation, uppskalning av lyckade IoT-tillämpningar samt ta fram affärsavtal och kostnadsfördelningsmodeller som möjliggör skalning av IoT på länsnivå. Förhoppningen är att framtaget koncept ska kunna spridas och användas i fler kommuner och regioner runt om i Sverige.

Läs mer