Interoperabilitet mellan plattformar

Beviljat bidrag:1 969 850 kronor
Löptid:mar 2023 - okt 2024
Projekttyp:Prototyputvecklingsprojekt
Ämnesområde:IoT-infrastruktur
Interoperabilitet mellan plattformar
Status:Pågående
badge
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Projektet syftar till att genom samverkan mellan plattformsleverantörer hitta arbetssätt och metoder för att framgångsrikt skapa interoperabilitet mellan IoT-plattformar och öppna data-plattformar. Målet är att med IoT, öppen data och interoperabilitet mellan plattformar skapa rätt förutsättningar för Region Jönköping att påskynda klimatomställningen i Regionen o kommunerna.
ProjektkoordinatorRegion Jönköpings Län

Projektsammanfattning

Bristande interoperabilitet mellan olika IoT lösningar i det smarta samhället orsakar att uppemot femtio procent av den potentiella nyttan av digitalisering går till spillo. Samtidigt utpekas digitala lösningar som bästa vägen framåt för att åtgärda energisystem och att rädda klimatet. Projektet Interoperabilitet mellan plattformar ska genom samverkan mellan plattformsleverantörer hitta arbetssätt och metoder för att framgångsrikt skapa interoperabilitet mellan IoT-plattformar och öppna data-plattformar. Målet är att med IoT, öppen data och interoperabilitet mellan plattformar skapa rätt förutsättningar för Region Jönköping att påskynda klimatomställningen i Regionen och kommunerna.

Kontakt
Theis MeggerleProjektledare
theis.meggerle@combitech.com

Planerat upplägg

Arbetet kommer drivas gemensamt av de olika parterna där varje part tar ansvar för sin del i projektet. Interoperabilitet mellan plattformarna drivs av Sensative, Th1ng och Metasolutions. Icon Development bidrar med kunskap om standarder, samt granskning av implementation och teknisk design. Region Jönköpings län står för administrativ samordning och övergripande måluppfyllnad samt för att tillämpa resultaten av projektet i verksamheterna i pågående Vinnova-projektet för IoT i Jönköpings län.

Projektresultat

Projektet kommer resultera i kunskap och teknik som underlättar framtida informationsutbyte och interoperabilitet. Detta ligger i linje med intentioner inom EU vilket ger parterna samt Sverige goda möjligheter att bidra på EU-nivå. Projektet tar fram prototyp, applicerat på testfall där energiförbrukning hos olika aktörer mäts. Då dessa data delas fås gemensam bild av energiläget. Beslut kan sedan tas baserat på den samlade informationsmängden som då ger en bättre bild än vad data gjorde separat.

Läs mer

Mer om projektet på Vinnovas hemsida.

Läs mer på projektets egen hemsida.

Läs mer
Relaterade projekt
IoT-plattform
Jönköpings län
Internet of Things Jönköpings län
Gemensamma plattformar
Upphandling
Regiongemensam IoT Jönköpings län
Plattformar
Standarder
Arbetsgruppen för standarder och plattformar