IoT för hållbar resurshantering i Södertälje kommun

Beviljat bidrag:1 799 983 kronor
Löptid:feb 2021 - feb 2023
Projekttyp:Prototyputvecklingsprojekt
Ämnesområde:Samhällsbyggnad
IoT för hållbar resurshantering i Södertälje kommun
Status:Pågående
badge
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Södertälje kommun har under ett tidigare proof-of-concpet-projekt försett 160 papperskorgar med sensorer som mäter fyllnadsgrad. Det har gett insikter hur IoT kan möjliggöra ruttoptimering och placeringsplanering för ökad operativ effektivitet. I enlighet med sin klimatstrategi vill Södertälje nu ta nästa steg och utforska hur automatgenererade data kan användas för att vidareutveckla såväl interna processer som samhällsengagemang.
ProjektkoordinatorSödertälje kommun, Samhällsbyggnadskontoret

Projektsammanfattning

Södertälje kommun har höga ambitioner att drastiskt sänka sin klimatpåverkan och har målet att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2030. För att nå dessa mål spelar avfallssektorn i Södertälje kommun en avgörande roll, vilket i sin tur innebär en större involvering och ett större engagemang från medborgare och företag.

Kontakt
Anthony Mc Carrick
Anthony Mc Carrick Projektledare
anthony.mccarrick@sodertalje.se
08–552 306 528

Utöver teknisk innovation, kommer social och organisatorisk innovation att krävas för att utveckla de metoder och arbetssätt som behövs för att genomgå den nödvändiga omställningen som Södertälje kommun står inför. Som ett led i detta har Södertälje kommun i samarbete med Telgekoncernen implementerat en kommuntäckande IoT-infrastruktur.

Erfarenheter från smart avfallshantering

Södertälje kommun har under ett tidigare proof-of-concpet projekt försett 160 papperskorgar med sensorer som mäter fyllnadsgrad. Detta proof-of-concept projekt har gett insikter hur IoT kan möjliggöra ruttoptimering och placeringsplanering för ökad operativ effektivitet.

Mål att uppnå hållbar resurshantering

I enlighet med sin klimatstrategi vill Södertälje nu ta nästa steg och utforska hur automatgenererad data kan användas för att vidareutveckla såväl interna processer som samhällsengagemang.

Målet för projektet är att utveckla koncept för hur maskingenererad och öppen data kan användas som en strategisk resurs i miljöarbete och hållbarhetsfrågor. Det förväntade resultatet är av hög relevans för såväl svenska kommuners arbete med att demokratisera information och informera, engagera och inkludera medborgare i målet med att uppnå hållbar resurshantering.

Det övergripande målet med projektet är att utveckla och testa IoT-baserade koncept för att stödja Södertälje kommun att nå sina miljömål för 2030.

Läs mer

Mer om projektet på Vinnovas hemsida

Läs mer
Relaterade projekt
Återvinning
Avfallshantering
BAIT – bättre avfallshantering med IoT