Genomförandeprojekt
Samhällsbyggnad, klimat och miljö

Koordinerande projektpart (Koordinator)

BRON INNOVATION AB

Projektledare

Jennie Söderström, jennie.soderstrom@broninnovation.se, 073-845 54 95

Projektets mål

Målet är att ta fram IoT datainsamling, analysmetoder och verksamhetsutveckling för att effektivisera och höja kvaliteten av kommuners snöröjning.

Projektsammanfattning

Snöröjning kostar Sveriges kommuner ca 1,5 miljarder per år, vilket kan tänkas öka utifrån att planeringen av snöröjning blir svårare genom ökad klimatpåverkan. Detta eftersom att vi får mer extremväder på nya tider på året. Idag genomförs planeringen utifrån enskilda individers erfarenhet och genom fysisks närvaro över ett område, detta är sårbart och gör att processen är svår att optimera.

I detta projekt tänker vi ta fram en IoT baserad lösning för att hantera ökad osäkerhet och möjliggöra optimering av snöröjning för landets kommuner och i förlängningen en lösning som kan skalas upp för hela världen. För att göra detta kommer vi att studera och utveckla:
1. IoT baserad data insamling: Ta fram lösningar för datainsamling av snö och snöröjning som möjliggör planering och verksamhetsutveckling av snöröjningen i en kommun.
2. Analysmetoder: Utifrån insamlat data utveckla analysmetoder som stöder verksamhetsutveckling.
3. Verksamhetsutveckling: Verksamhetsutveckling av snöröjningen i en liten kommun och i en större kommun för att hitta en uppsalningsbar modell för IoT-baserad snöröjningsplanering.

Projektet kommer att resultera i IoT lösningar som stödjer utveckling av snöröjning, analys baserade modeller för verksamhetsutveckling av snöröjning som möjliggör optimering och effektiva metoder för att hantera en ökad osäkerhet på grund av klimatförändring.

Projektperiod

2021-02— 2023-02

Läs mer om projektet på Vinnova här

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.