Gå till innehåll

IoT för smart snöröjning

Beviljat bidrag:5 000 000 kronor
Löptid:jan 2021 - apr 2023
Projekttyp:Genomförandeprojekt
Ämnesområde:Samhällsbyggnad
Snöröjning
Status:Avslutat
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Projekts mål är att ta fram en IoT baserad lösning för att möjliggöra optimering av snöröjning för landets kommuner och i förlängningen en lösning som kan skalas upp för hela världen. För att göra detta kommer projektet att ta fram lösningar för datainsamling av snö och snöröjning som möjliggör planering och verksamhetsutveckling av snöröjningen i en kommun, utifrån insamlat data utveckla analysmetoder som stöder verksamhetsutveckling. En mindre och en större kommun utgör testbädd i projektet, där målet är att utveckla en skalbar IoT-lösning.
ProjektkoordinatorBron Innovation AB

Projektsammanfattning

Snöröjning kostar idag Sveriges kommuner ca 1,5 miljarder per år. Planering av snöröjning har på grund av mer extremväder på nya tider på året blivit svårare att genomföra. Idag genomförs snöröjningsplanering utifrån enskilda individers erfarenhet och genom fysisk närvaro i ett område. Detta är sårbart och gör att processen är svår att optimera.

Kontakt

Optimera snöröjningen med IoT

I detta projekt tänker vi ta fram en IoT-baserad lösning för att hantera ökad osäkerhet och möjliggöra optimering av snöröjning för landets kommuner. I förlängningen ska det bli en lösning som kan skalas upp och erbjudas på en internationell marknad. För att göra detta kommer vi att studera och utveckla:

  1. IoT baserad datainsamling: ta fram lösningar för datainsamling av snö och snöröjning som möjliggör planering och verksamhetsutveckling av snöröjningen i en kommun.
  2. Analysmetoder: utifrån insamlat data utveckla analysmetoder som stöder verksamhetsutveckling.
  3. Verksamhetsutveckling: verksamhetsutveckling av snöröjningen i en liten kommun och i en större kommun för att hitta en uppskalningsbar modell för IoT-baserad snöröjningsplanering.

Projektet kommer att resultera i IoT-lösningar som stödjer utveckling av snöröjning, analysbaserade modeller för verksamhetsutveckling av snöröjning som möjliggör optimering och effektiva metoder för att hantera en ökad osäkerhet på grund av klimatförändring.

Mer läsning