Prototyputvecklingsprojekt
Hälsa, vård och omsorg

Koordinerande projektpart (Koordinator)

Arvika kommun

Projektledare

Christian Persman (christian.persman@arvika.se, 0761174501)

Projektets mål

Skapa samhällsnytta genom att stärka elevers hälsa, öka lärandet och skapa ett bättre liv för var och en, med tillämpning av IoT i skolan.

Projektsammanfattning

Idag ser vi hur skolan, tillsammans med en komplex arbetsmarknad, är en bidragande faktor till att barn och ungas psykiska ohälsa har ökat. Flickors stressnivå ökar och pojkars skolresultat är generellt lägre än flickors. Idag mäts barn och ungas hälsostatus genom manuella verktyg som samtal och enkäter. Vi vill med detta projekt testa IoT-lösningar i skolan. IoT-teknik som ska skapa samhällsnytta genom att stärka det hälsofrämjande arbetet i skolan, för att ge alla elever goda förutsättningar för ett gott liv på längre sikt.

Innovation är en förutsättning för att den offentliga sektorn ska hitta nya och effektiva lösningar på flera av dagens stora samhällsutmaningar och för att näringslivet ska kunna stärka sin konkurrenskraft. Vi bjuder därför in företag och entreprenörer att testa sina IoT-lösningar i en verklig skolmiljö. Med det vill vi bidra till arbetet med öppna standarder och hur det kan gynna samhällsutvecklingen, bidra till nya forsknings- och/eller innovationsprojekt samt titta på möjligheter att tillämpa tekniken inom andra områden i offentlig sektor. Vi vill även bidra till att förbättra möjligheterna till kommande projekt och satsningar.

Projektperiod

2021-01— 2022-12

Läs mer om projektet på Vinnova här.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.