Gå till innehåll

Kartläggning av lärares rörelsemönster

Beviljat bidrag:1 987 000 kronor
Löptid:nov 2021 - okt 2022
Projekttyp:Strategiskt projekt/arbetsgrupp
Ämnesområde:Skola och utbildning
Heatmap över lärares rörelsemönster i klassrummet.
Status:Avslutat
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Lärares rörelsemönster är ett strategiskt projekt som ska utveckla lärares undervisningsskicklighet med hjälp av IoT. Tekniken som används bygger på sensorer som genererar data om hur lärare rör sig i klassrummen. Målet är att ta fram en marknadsfärdig produkt med tillhörande stödtjänster för implementation.
ProjektkoordinatorRISE

Projektsammanfattning

Hittills har IoT-teknik inom området skola främst använts för rena fastighetsåtgärder så som exempelvis att mäta bullernivå, luftkvalitet och liknande. Det här projektet riktar in sig på skolans absoluta kärna – undervisning och lärande.

Projektet bygger vidare på lärdomar och erfarenheter från IoT Hubb skola (se video nedan). Det övergripande syftet är att ta fram ett konkret och skalbart exempel kring hur IoT kan användas för att utveckla skolans kärnverksamhet. Redan har initiala tester gjorts där lärares rörelsemönster i klassrummen har mätts upp.

Kontakt

Sandra Wissting

Projektledare

sandra.wissting@ri.se

Så kartläggs lärares rörelsemönster

För att samla in data över hur en lärare rör sig i ett klassrum används sensorer. Tekniklösningen består av en sändare som läraren har på sig i ett band runt halsen. Utöver den finns fyra sensorer runt om i klassrummet som känner av lärarens position. Allt är uppkopplat via bluetooth och den positionsdata som genereras av sensorerna skickas till en IoT-plattform där den bearbetas och slutligen visualiseras i form av en heatmap. Heatmapen skapas direkt efter avslutad lektion och visar hur läraren har rört sig i klassrummet.

Elever får olika mycket tid av lärare

Flera lärare som redan har testat lösningen beskriver att de har fått aha-upplevelser och blivit medvetna på ett helt nytt sätt om det egna rörelsemönstret i klassrummet. Tekniken gör det möjligt att exempelvis se om vissa elever gynnas och får mer tid och därmed mer stöd än andra elever.

Strategier för införande och uppskalning

I nära samarbete med personal inom skola ska denna IoT-lösning vidareutvecklas iterativt på ett sätt som ska underlätta användande, implementering och uppskalning. Parallellt med detta ska även metoder och strategier för framgångsrik, verksamhetsnära implementering av IoT-teknik i skolmiljöer utvecklas.

IoT-tekniklösningen för insamling av rörelsedata kommer att produktifieras och affärsutvecklas tillsammans med tjänster för stöd vi implementering och användning.

Bilden överst på sidan: Illustration över heatmap (lärares rörelsemönster) placerad över skiss av klassrummet (vänster), samt lärare med sensor (i halsbandet) för registrering av rörelsemönster (höger). Foto: IoT Hubb skola.

Mer läsning

IoT Hubb skolas webbplats
Spaningen.se