Prototyputvecklingsprojekt
Hälsa, vård och omsorg

Projektets huvudsakliga mål var att genom en fallstudie inom äldreomsorgen undersöka hur samverkan mellan delsystem kan uppnås och tillämpas både på fysisk och logisk nivå. I det ingick hur olika elektroniska komponenter kopplas ihop (sakernas internet, gateway, kommunikationslösningar) samt hur data kan delas mellan olika system genom att tillämpa gemensamma dataformat. Syftet var att med IoT skapa förutsättningar för att hantera den demografiska utmaningen och det medföljande växande vård- och omsorgsbehovet i våra kommuner.

Se även projektet IoT inom vård och omsorg.

Projektperiod: November 2016 – juni 2017

Beviljat stöd: 1 234 097 kr

Länk till projektet i Swecris-databasen

Länk till projektet på Vinnovas webb

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.