Gå till innehåll

IoT inom vård och omsorg i Skellefteå kommun

Beviljat bidrag:1 234 097 kronor
Löptid:nov 2016 - jun 2017
Projekttyp:Prototyputvecklingsprojekt
Ämnesområde:Hälsa, vård och omsorg
Äldre par promenerar på hösten.
Status:Avslutat
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Projektets huvudsakliga mål var att genom en fallstudie inom äldreomsorgen undersöka hur samverkan mellan delsystem kan uppnås och tillämpas både på fysisk och logisk nivå. I det ingick hur olika elektroniska komponenter kopplas ihop (sakernas internet, gateway, kommunikationslösningar) samt hur data kan delas mellan olika system genom att tillämpa gemensamma dataformat.
ProjektkoordinatorSkellefteå kommun, Samhällsutveckling och näringslivsutveckling

Projektsammanfattning

Syftet var att med IoT skapa förutsättningar för att hantera den demografiska utmaningen och det medföljande växande vård- och omsorgsbehovet i våra kommuner. Detta har uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Ytterligare test och utveckling av öppna tjänsteplattformar för äldreförvaltning och bostadsbolag har genomförts. Detta ligger till grund för fortsatt arbete med att erbjuda nya produkter och tjänster i fler organisationer (näringsliv och offentlig sektor), till exempel har Alleato utvecklat moduler som gör att deras system fungerar gentemot olika plattformar (såsom FIWARE). Ett resultat är också att konsortiet gått vidare med steg två av projektet, genom ett utökat partnerskap som skalar och breddar projektet.

Upplägg och genomförande

Projektets huvudsakliga uppgift var att genom fallstudien inom äldreomsorgen undersöka hur samverkan mellan delsystem kan uppnås och tillämpas. Detta gjordes genom installation av olika system i ett antal lägenheter, med verkliga användare. I princip gick det arbetet enligt plan. Projektet har styrts genom en aktiv projektledningsgrupp där huvudparterna ingår. Indelningen i arbetspaket med tydliga ansvarsområden och leveransdatum gjorde att tidplanen i huvudsak kunde hållas.