Gå till innehåll

IoTak

Beviljat bidrag:1 890 400 kronor
Löptid:mar 2023 - sep 2024
Projekttyp:Prototyputvecklingsprojekt
Ämnesområde:Klimat och miljö
Smarta tak, solpaneler och grönska.
Status:Pågående
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
IoTak ska ta fram en prototyp för hur Järfälla kommun använder IoT i arbetet med planering, optimering och brukande av gröna tak. Syftet med projektet är att utveckla en IoT-lösning som stärker kommunens förmåga att använda takytor på ett optimalt sätt samt bidra till ökad användning av kommunens tak som möjliggörare för en snabbare klimatomställning.
ProjektkoordinatorJärfälla kommun

Projektsammanfattning

Takytor är en outnyttjad resurs som kan skapa stor samhällsekonomisk nytta, inte minst om den samordnas. IoTak ska ta fram en prototyp för hur Järfälla kommun använder IoT i arbetet med planering, optimering och brukande av gröna tak. Syftet med projektet är att utveckla en IoT-lösning som stärker kommunens förmåga att använda takytor på ett optimalt sätt samt bidra till ökad användning av kommunens tak som möjliggörare för en snabbare klimatomställning.

Kontakt

Oskar Lindberg

Projektledare

oskar.lindberg@jarfalla.se

Planerat upplägg

Data från sensorer kommer att användas som beslutsunderlag vid anläggandet av nya, gröna tak vid uppföljning av dessa åtgärder samt för underhåll. Det unika med projektet jämfört med tidigare IoT Sverige-projekt är ett samlat helhetsgrepp kring IoT-lösningar vad gäller gröna tak, fastighetsskötsel och mätning av miljöindikatorer. Projektet utvecklar en horisontell lösning som genererar data för alla takets faser: planering, kravställning, optimering, underhåll, utvärdering och informationsspridning.

Projektresultat

Projektet avser stötta Järfälla kommun i att ta fram en lämplig utvärderingsmodell för vad kommunens tak bäst lämpar sig till som också visar på det samhällsekonomiska och klimatmässiga värdena av de ekosystemtjänster som taken skulle kunna generera. Projektets IoT-lösning bedöms även kunna hjälpa fastighetsägare att underhålla anlagda gröna tak.

Kommunen kommer genom projektet etablera ett nytt arbetssätt kring gröna tak och grönytor där planering, optimering och utvärdering sker med hjälp av data. På så sätt kan kommunen maximera effekten av dessa insatser för en snabbare klimatomställning samtidigt som investeringar kan motiveras genom att påvisa uppnådd nytta.

Kommunen ser även en stor potential i att dela data från IoT-lösningen som öppna data som ett sätt att engagera invånare och andra aktörer i att påskynda klimatomställningen.

Läs mer