Gå till innehåll

Smart stad-lösningar i Norra Djurgårdsstaden

Beviljat bidrag:11 820 000 kronor
Löptid:jun 2018 - nov 2021
Projekttyp:Hubb
Ämnesområde:Klimat och miljö
Norra Djurgårdsstaden
Status:Avslutat
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Projektet ska under tre år arbeta med att utforska och möjliggöra användning av sakernas internet (IoT) inom hållbarhetsarbetet i Norra Djurgårdsstaden. Ett antal pilottester ska genomföras: Resursflöden i fastigheter, Grönytor och parker samt Resvanor och mobilitet.
ProjektkoordinatorExploateringskontoret

Projektsammanfattning

Stockholms stad har en gedigen strategi och välutvecklade planer runt smart och uppkopplad stad. Norra Djurgårdsstaden, NDS, har ännu tuffare hållbarhetsmål än övriga staden, och dessa följs upp och redovisas årligen som en del av målstyrningsprocessen. Detta görs dock mest analogt eftersom de nödvändiga datamängderna ofta är dolda eller svårt tillgängliga. Det gör processen resurskrävande och man får endast ett årligt snapshot av läget.

Kontakt

Anna Bondesson

Projektledare

anna.bondesson@extern.stockholm.se

Utgångspunkt hållbar stadsutveckling

Med utgångspunkt i NDS tematiska fokusgrupper för hållbar stadsutveckling (transporter, energi, klimat och grönytor, leva & bo, material & inomhusmiljö, kretslopp) kommer projektet att identifiera svårtillgängliga datakällor och göra dem tillgängliga på ett sätt som ger direkt nytta för verksamheten i första hand exploateringskontoret i NDS för bättre förståelse, måluppföljning och framtida styrning.

Konkret ska projektet möjliggöra följande:

  • Att stödja exploateringskontorets uppdrag genom att vända analog insamling av data till digitala processer på ett IoT-mässigt rätt sätt
  • Att insamlad data placeras i rätt kontext samt att förädla den så den kan skapa nytta för staden själv, invånare, företag, forskare, andra offentliga organisationer
  • Att data visualiseras på ett användarvänligt och relevant sätt för olika användare och ändamål om möjligt i realtid
  • Att den insamlad data har ett ordnat ägarskap och förvaltning för hela livscykeln Samtidigt applicerar vi ett modulärt och öppet tänk runt en gemensam IoT/dataplattform med standardiserade gränssnitt som ska göra det enkelt för dataproducenter och datakonsumenter att koppla in sig genom de gränssnitt som plattformen dikterar.

Ramverket för plattformen ska synkroniseras med stadens strategi och upphandlingsprocesser.

Projektdokumentation