Gå till innehåll

IoTillsammans för samhällsnytta

Beviljat bidrag:270 000 kronor
Löptid:feb 2022 - feb 2023
Projekttyp:Förberedelseprojekt
Ämnesområde:Hälsa, vård och omsorg
Ekerö villaområde
Status:Avslutat
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
I projektet kommer vi att ta fram en kommunövergripande IoT-strategi för Ekerö kommun samt fokusera på vad IoT kan tillföra inom områdena välfärds- och fastighetsteknik. Vi vill kombinera mjuka välfärdsfrågor, som exempelvis ökad självständighet och minskad ensamhet bland äldre, med mer tekniska frågor som effektiv energiförsörjning och smarta fastigheter. Vi kommer också att undersöka hur IoT kan bidra till en innovativ och smart samhällsnytta för Ekerö kommuns invånare.
ProjektkoordinatorEkerö kommun

Projektsammanfattning

De äldre i vår kommun blir allt fler och bor hemma allt längre. En god boendemiljö, känna trygghet, minska ensamheten och digitalt innanförskap är viktiga utmaningar som kommunen gemensamt behöver möta.

Kontakt

Katarina Helander Burvall

Projektledare

katarina.burvall@ekero.se

I det här projektet kommer vi att identifiera behov och nyttor av IoT inom social omsorg och vård med slutanvändarens behov i centrum (Socialförvaltningen), i kombination med fastighetsutveckling (Stadsbyggnadsfarvaltningen), det vill säga fokusera på välfärds- och fastighetsteknik och se vilket värde som kan åstadkommas för våra äldre.

I projektet kommer vi att ta fram en kommunövergripande IoT-strategi för Ekerö kommun och särskilt undersöka hur IoT kan bidra till att skapa en innovativ och smart samhällsnytta för Ekerö kommuns invånare. Ekerö kommun är en stor kommun sett till ytan med 140 öar och har många av landsbygdens utmaningar, även om kommunen ligger nära Stockholm.

Behov av IoT-strategi

Ekerö kommun har idag ingen IoT-strategi och inga pågående IoT-projekt. I jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen och i övriga landet ser vi ett stort behov av att kartlägga behov och nyttor och ta fram en kommunövergripande IoT-strategi. Vi vill lära oss mer om IoT, sätta in IoT i konkreta sammanhang med äldre som en tydlig målgrupp, till exempel välfärdsteknik för ökad trygghet och minskad ensamhet och fastighetsteknik för bättre boendemiljö och ökad trygghet.

Målen med projektet är att:

  • Öka kunskap och tydliggöra hur IoT kan bli en naturlig del inom användningen av välfärdsteknik för äldre och fastighetsteknik för fastighetsutveckling.
  • Socialförvaltningen och Stadsbyggnadsförvaltningen tillsammans ska möta utmaningarna kring våra äldre i kommunen.
  • Förvaltningar, politik, medarbetare och medborgare ska se nytta och möjligheter med IoT.
  • Skapa lättillgänglig information om hur IoT-lösningar kan skapa samhällsnytta för våra invånare och underlätta arbetet för våra medarbetare.
  • Skapa en IoT-strategi och implementeringsplan för det framtida arbetet med IoT inom kommunen.

Läs mer

Mer om projektet på Vinnovas hemsida