Strategiskt projekt
Ökad IoT-förmåga, samverkan

Syftet med projektet var kartlägga hur de olika hubbarna inom IoT Sverige (men även andra kommuner) främst tekniskt men också organisatoriskt arbetar med IoT-plattformar. Även andra projekt och aktiviteter i kommunerna inkluderades där data var en viktig komponent. Projektets tes var att det finns behov av ett gemensamt ramverk för data/IoT- plattformar baserat på öppna standarder. Detta för att säkerställa att kommunerna kan arbeta med data på ett strukturerad sätt på tvärs av förvaltningarna men även för att möjliggöra skalbarhet och portabilitet av tjänster mellan kommunerna.

I princip alla bekräftade tesen ovan men pekade på brist på nationell samordning. Det räcker dock inte med ett nationellt ramverk; det behövs hela ekosystem inkl plattforms- och tjänsteleverantörer som följer ramverket. Generellt är arbetet med data/IoT-plattformar mera strukturerat i de största städerna, fast där brottas man med samordning mellan förvaltningarna. I mindre städer finns det kortare beslutsvägar och bättre kommunikation mellan förvaltningar. Projektet har producerat ett sätt rekommendationer till hjälp för kommunernas framtida arbete med data & plattformar.

Projektpartners

Projektperiod: December 2017 – augusti 2018

Beviljat stöd: 1 000 000 kr

Länk till projektet i Swecris-databasen

Länk till projektet på Vinnovas webb

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.