Gå till innehåll

Kartläggning av städernas IoT-plattformar

Beviljat bidrag:1 000 000 kronor
Löptid:dec 2017 - aug 2018
Projekttyp:Hubb
Ämnesområde:Ökad IoT-förmåga
IoT används i smarta städer.
Status:Avslutat
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Syftet med projektet var kartlägga hur de olika hubbarna inom IoT Sverige (men även andra kommuner) främst tekniskt men också organisatoriskt arbetar med IoT-plattformar. Även andra projekt och aktiviteter i kommunerna inkluderades där data var en viktig komponent.
ProjektkoordinatorRISE

Projektsammanfattning

Projektets tes var att det finns behov av ett gemensamt ramverk för data/IoT- plattformar baserat på öppna standarder. Detta för att säkerställa att kommunerna kan arbeta med data på ett strukturerad sätt på tvärs av förvaltningarna men även för att möjliggöra skalbarhet och portabilitet av tjänster mellan kommunerna.

Brist på nationell samordning

I princip alla bekräftade tesen ovan men pekade på brist på nationell samordning. Det räcker dock inte med ett nationellt ramverk; det behövs hela ekosystem inkl plattforms- och tjänsteleverantörer som följer ramverket. Generellt är arbetet med data/IoT-plattformar mera strukturerat i de största städerna, fast där brottas man med samordning mellan förvaltningarna.

Kortare beslutsvägar i mindre kommuner

I mindre städer finns det kortare beslutsvägar och bättre kommunikation mellan förvaltningar. Projektet har producerat ett sätt rekommendationer till hjälp för kommunernas framtida arbete med data & plattformar.

Läs mer

Mer om projektet på Vinnovas hemsida