Koll på materialförsörjning med IoT

Beviljat bidrag:3 228 182 kronor
Löptid:jan 2021 - jan 2023
Projekttyp:Genomförandeprojekt
Ämnesområde:Ökad IoT-förmåga
Koll på materialförsörjning med IoT
Status:Pågående
badge
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Projektet syftar till att bidra till ett bra tekniskt stöd till offentliga organisationers logistikkedjor med realtidskontroll över aktuella lagersaldon ute hos slutanvändaren. Leverabeln från projektet är ett upphandlingsunderlag framtaget utifrån logistiska analyser och utprovade teknologier hos de medverkande parterna. Målet är att testa och utvärdera teknologier för att stödja lagerhantering och formulera erfarenheterna till den tekniska delen av ett upphandlingsunderlag. Underlaget ska vara så generellt att det kan användas i flera typer av offentlig verksamhet.
ProjektkoordinatorRegion Östergötland

Projektsammanfattning

Dagens vårdsystem står inför stora utmaningar där ett ökat vårdbehov behöver tillgodoses med knappa resurser. En nyckelfråga är effektiva och fungerande varuflöden av läkemedel och förbrukningsmaterial. Med detta flöde avses i detta projekt aktiviteter såsom inköp/upphandling, kvalitetssäkring, lagring och leveranser av produkter, samt ett välfungerande informationsflöde.

Kontakt
Claes OtterborgProjektledare
claes.otterborg@regionostergotland.se

Vårdens varuflöden består idag av olika aktörer, olika utförarorganisationer (allmänna och privata), transporter och lagernoder som är omgärdade av komplexa regelverk, manuell hantering och IT-system med begränsad kompatibilitet. Förutsättningarna för att uppnå snabbhet och anpassningsförmåga i dessa flöden är således utmanande och behovet av samverkan är stort. Detta blev särskilt tydligt under Covid-19 krisen där bland annat skyddsutrustning tog slut.

Kontroll på faktisk förbrukning

En nyckelfråga är att ha kontroll på den faktiska förbrukningen längst ute i kedjan, det vill säga så nära användarna som möjligt. Genom att ha denna kontroll är det möjligt att bygga upp system där flertalet aktiviteter, såsom till exempel orderläggning, kan ske automatiskt. Det saknas idag kontroll på vad som lagras var och i vilka mängder.

Målet med detta projekt är att mäta förbrukningen i sista ledet i flödet (i förråden på enheten). Vi kommer att utvärdera olika tekniska lösningar som fungerar på olika typer av material såsom läkemedel, förbrukningsvaror och textilier. Detta kommer att testas i olika sorters verksamheter både i Region Östergötland samt kommunerna Linköping och Kinda.

Efter genomfört projekt är målet att ha ett generiskt empiriskt kunskapsmaterial som kan användas för upphandling vid storskalig implementering av lösningar.

Läs mer

Mer om projektet på Vinnovas hemsida

 

Läs mer
Relaterade projekt
IoT World
Linköping
Logistik
IoT och offentlig logistik – IoT World
Positionering
Sändare
TagOn – Mobil positionering och datainsamling för sjukvård och transport