Med utgångspunkt i Sveriges första IoT stadsnät som finns i Umeå har projektet demonstrera tänkbara applikation, spridit kunskap om denna typ av nät samt utvärderat hur ett sådant nätverk kan bli en infrastruktur (plattform) för fler städer/kommuner som kan attrahera utvecklare och skapa samhällsnytta. Projektet har bedrivit arbete med ett skapa kunskap om hur sensordata ska kunna göras tillgängligt både inom och utanför den kommunala verksamheten för att externa aktörer ska kunna skapa nyttiggörande tjänster.

Se även projektet Smarta fastighetstjänster med IoT.

Projektperiod: November 2016 – juni 2017

Beviljat bidrag: 495 000 kr

Länk till projektet i Swecris-databasen

Länk till projektet på Vinnovas webb

Andra projekt

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.