Gå till innehåll

Konsument-orienterade sakernas internet

Beviljat bidrag:1 000 000 kronor
Löptid:nov 2014 - aug 2015
Projekttyp:Prototyputvecklingsprojekt
Ämnesområde:Ökad IoT-förmåga
Uppkopplad stad
Status:Avslutat
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Målen för projektet var att: 1. Förstå och om möjligt förutsäga marknadsstorleken för konsumentprodukter som utnyttjar teknik inom det som kallats Sakernas Internet. 2. Identifiera eventuella gemensamma problem - teknik, verktyg, infrastruktur, design kompetens, disruptiva affärsmodeller, tillgång på nätspektrum - för den här sektorn, både ur ett utvecklar- och slutanvändarperspektiv.
ProjektkoordinatorKTH

Projektsammanfattning

Vi fann att vissa delområden är på stark frammarsch, framförallt bärbara lösningar för sport och hälsa, medan andra område har mycket svårare.

Resultat och förväntade effekter

Ett antal problem hindrar utvecklingen: – de facto standarder – proprietära data hindrar innovation – brist på designtänkande vilket resulterar i ointressanta tillämpningar – detta gör i sin tur att vi inte får tillgång till intressanta data och interaktion som skulle kunna uppstå om flera olika saker var uppkopplade – affärsmodellerna är disruptiva för existerande bolag Det finns också ett antal möjligheter: – hälsa och sport är på frammasch – ett nytt ´folkhem´ kan byggas mha den här tekniken – ett smart data lager skulle kunna lösa upp vissa av knutarna ovan

Upplägg och genomförande

Projektet identifierade ett antal problem och möjligheter för konsumentprodukter för Sakernas Internet baserat på flera olika empiriska data: intervjuer med visionärer i industrin både i Sverige och Silicon Valley, studier av vilka prylar som används i folks hem idag och problem med dessa, intervjustudier för sport respektive hälsa, samt ett försök att kartlägga storleken på marknaden. Triangulering mellan dessa helt skilda källor gav en god insikt av branschens problem såväl som vad kunderna kan tänkas vilja leva med i sina hem.