Hubb
Ökad IoT-förmåga, samverkan

Projektet syftar till att med hjälp av IoT utveckla nya koncept och tekniker för att skapa förändringsbara IoT-förstärkta lekmiljöer fokuserade på offentliga platser som också kan väcka tankar kring och förståelse för frågor om hållbar utveckling. Genom att skapa digitalt förstärkta lekmiljöer som utnyttjar det påverkbara och föränderliga i digitaltekniken kommer projektet att på ett innovativt sätt bidra till att utveckla både teknik, koncept samt det offentliga rummet i sig.

I projektet vill vi bygga föränderliga digitalt förstärkta installationer som kommunicerar med och påverkar varandra för ökad interaktivitet hos användarna. Lek kopplat till IoT är ett nytt område och det finns stor potential att utifrån projektets deltagande organisationer skapa en hubb för IoT-förstärkt lek som har både nationell och internationell potential.

Projektet vill bidra till att öka ungas fysiska aktivitet och delaktighet i närmiljön.

Projektet vill också bidra till att stimulera ungas intresse för digitalisering samt arbeta med lärande för hållbar utveckling och värdegrundsfrågor såsom inkludering och jämställdhet. Vinsterna av att tidigt få barn att röra på sig, vara utomhus och interagera med varandra kan inte överskattas. Idag är det ofta en antingen eller situation där barnen antingen sitter inne stilla och spelar framför en skärm eller är ute och leker, istället är målet att det lustfyllda spelandet istället flyttar ut.

Projektet har stor kommersialiseringspotential inom branscher som exempelvis kommun, skola, museum och turism. I projektet skapas ett möte mellan det fysiska rummet och tekniken på ett sätt som får användarna att leka, upptäcka nya platser och möta nya människor i det offentliga rummet.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.