Medicinsk IoT – en fallstudie

Beviljat bidrag:500 000 kronor
Löptid:nov 2014 - aug 2015
Projekttyp:Prototyputvecklingsprojekt
Ämnesområde:Hälsa, vård och omsorg
Medicinsk IoT – en fallstudie
Status:Avslutad
badge
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Internet of Things (IoT), dvs sakernas internet, har en stor potential att förbättra arbetsprocesser i sjukvården. Detta ställer dock mycket höga krav på tekniken. Sensor- och kommunikationsteknik i sjukvården måste klara strikta krav på elektromagnetiska störningar (EMC) och vara säker avseende patientintegritet.I projektet har vi studerat generella frågor för IoT i sjukvården genom att skissera konkreta fallstudier. Målet var att generera kunskap - i nära samverkan med sjukvårdspersonal - och utveckla en IoT-demonstrator och biomedicinsk sensor specifikt för akut- och intensivvården behov.
ProjektkoordinatorRegion Östergötland, Katastrofmedicinskt centrum

Projektsammanfattning

Internet of Things (IoT) har stor potential att stödja beslutsfattande samt förbättra arbetsflöden i sjukvården. De medicinska kraven är dock stora på teknik och användbarhet för att inte riskera patientsäkerheten och sekretess. 

Slutrapport om behov på IoT i akutsjukvården

Vidare måste IoT-lösningar skapa reella värden för patient (dvs komfort) och klinik (dvs ekonomi) vid olika kliniska tillämpningar. Slutrapporten beskriver praktiska/medicinska behov på IoT i akutsjukvården, ett antal tekniska krav samt även en demonstrator som förkroppsligar behov som identifierats.

Läs mer

Projektdokumentation

Relaterade projekt
Hälsa vård och omsorg
IoT-plattform
Hemsjukhuset 3.0
Kravställning
Välfärdsteknik
Arena för test av välfärdsteknik