Hubb
Hälsa, vård och omsorg

Att folk rör sig allt mindre är ett av våra största samhällsproblem och leder till olika former av vällevnadssjukdomar och ökade kostnader för samhället. Det är en stor utmaning för regioner och kommuner att finna åtgärder för de invånare som inte uppnår rekommenderad fysisk aktivitet.

Syftet med projektet är att angripa samhällsutmaningen med att folk rör sig allt mindre, vilket leder till olika former av vällevnadssjukdomar och ökade kostnader för samhället. Projektets fokusområde är folkhälsa genom ökad fysisk aktivitet hos unga och målet är att leda in ungdomar till sport och friluftsliv på våra offentliga anläggningar genom att använda nya metoder för att få dem i rörelse och fysisk aktivitet. Syfte och mål har uppfyllts via nya processer, prototyper och färdiga tjänster.

Projektresultat är framtaget spelkoncept och relaterat kunskapsunderlag, forskningsartikel kring mobilspel i kallt klimat, app för användarupplevelse Östersunds skidstadion, digitaliserat utbildningssystem för barn inom alpinskidåkning samt förstärkt mätarbete med GNSS och mätningar av kraftöverföring för Ski Team Sweden. Förväntade effekter är ökad kunskap hos deltagande organisationer om hur digitala lösningar kan få folk i rörelse samt ökad förmåga att använda IoT för att bidra till samhällsutmaningar.

Projektet har uppdelats i arbetspaket där aktörerna varit olika delaktiga, men där erfarenhetsutbyten möjliggjorts genom gemensamma möten och kommunikation. Arbetssättet har varit drivet från kunskap och målgruppsanalyser samt i samarbete mellan näringsliv, kommuner, idrottsrörelsen och akademi. Alla framtagna lösningar har testats mot målgrupper för att säkra relevans. Genomförandet har även anpassats längs projektets gång för resursoptimering, GDPR-mässiga skäl samt behovsförändringar.

Projektrapport

Projektperiod:  Maj 2018-augusti 2020 – Beviljat stöd: 2,03 mkr – Länk till projektet på Swecris

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.