Målet för projektet: IoT Sverige ska vara välkänt inom alla relevanta sektorer, i första hand inom Sverige, genom god kommunikation och effektivt samnyttjande av SKLs kanaler och resurser. Målet har delvis uppnåtts – Sektorns kunskap om IoT Sverige har ökat med hjälp av SKL. Genom projektet har IoT Sverige synts i många av SKLs kanaler, men det finns fortsatt behov av att öka kunskapen hos fler av Sveriges kommuner och regioner. IoT Sverige har synts på flera av SKLs konferenser och även via webbinarium som sändes från SKL.

Arbetet har gett märkbara resultat. Genom SKLs kanaler har fler kommuner och regioner fått kunskap om IoT Sverige vilket syns genom:

1. Landsting/regioner och kommuner har blivit parter i IoT Sverige

2. Kommuner känner till IoT Sverige och/eller känner till projekten.

3. Personer på SKL använder IoT Sveriges projekt som exempel i sina presentationer.

4. Intresse från kommunförbund och kommuner utanför storstadsregionerna att höra mer om projekten och den nya utlysningen.

Förväntade effekter: Flera kommuner kommer in i projekten och får kunskap om IoT Sverige

Projektperiod: December 2016 – juli 2018

Beviljat stöd: 1 200 000 kr

Länk till projektet i Swecris-databasen

Länk till projektet på Vinnovas webb

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.