Gå till innehåll

Samarbetsprojekt SKL-IoT Sverige

Beviljat bidrag:1 200 000 kronor
Löptid:dec 2016 - jul 2018
Projekttyp:Strategiskt projekt/arbetsgrupp
Ämnesområde:Ökad IoT-förmåga
Internationalisering
Status:Avslutat
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Målet för projektet: IoT Sverige ska vara välkänt inom alla relevanta sektorer, i första hand inom Sverige, genom god kommunikation och effektivt samnyttjande av SKLs kanaler och resurser.
ProjektkoordinatorSveriges Kommuner och Landsting - Avdelningen för digitalisering

Projektsammanfattning

Målet har delvis uppnåtts – Sektorns kunskap om IoT Sverige har ökat med hjälp av SKL. Genom projektet har IoT Sverige synts i många av SKLs kanaler, men det finns fortsatt behov av att öka kunskapen hos fler av Sveriges kommuner och regioner.

IoT Sverige har synts på flera av SKLs konferenser och även via webbinarium som sändes från SKL.

Ökad synlighet

Arbetet har gett märkbara resultat. Genom SKLs kanaler har fler kommuner och regioner fått kunskap om IoT Sverige vilket syns genom:

1. Landsting/regioner och kommuner har blivit parter i IoT Sverige

2. Kommuner känner till IoT Sverige och/eller känner till projekten.

3. Personer på SKL använder IoT Sveriges projekt som exempel i sina presentationer.

4. Intresse från kommunförbund och kommuner utanför storstadsregionerna att höra mer om projekten och den nya utlysningen.

Förväntade effekter: Flera kommuner kommer in i projekten och får kunskap om IoT Sverige