Gå till innehåll

sensLab Fas 3 – en innovationsmotor inom IoT och hälsa

Beviljat bidrag:2 000 000 kronor
Löptid:mar 2023 - nov 2024
Projekttyp:Prototyputvecklingsprojekt
Ämnesområde:Hälsa, vård och omsorg
sensLab fas 3
Status:Pågående
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Projektet sensLab Fas 3 avser öka Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU) förmåga att utveckla och testa koncept och prototyper tillsammans med invånare, patienter och vårdpersonal. Initiativet är indelat i fyra huvudsakliga faser. Detta projekt avser Fas 3, vars mål är att under 2023/2024 utveckla en prototyp baserat på den bärande idén om invånarinitierad monitorering.
ProjektkoordinatorVästra Götalandsregionen

Projektsammanfattning

Projektet sensLab Fas 3 avser öka Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU) förmåga att utveckla och testa koncept och prototyper tillsammans med invånare, patienter och vårdpersonal. Initiativet är indelat i fyra huvudsakliga faser. Detta projekt avser Fas 3, vars mål är att under 2023/2024 utveckla en prototyp baserat på den bärande idén om invånarinitierad monitorering. Invånarinitierad monitorering innebär i grova drag att invånaren ska kunna dela sin egeninsamlade hälsodata med SU, där data visualiseras användaranpassat baserat på olika kliniska områden varpå vårdpersonal ger behandlingsrekommendationer tillbaka till invånaren. Målet med projektet är att bidra till en jämlik uppkopplad hälsa.

Kontakt

Jonas Landahl

Projektledare

jonas.landahl@vgregion.se

Centrum för Digital Hälsa (CDH)

Centrum för Digital Hälsa (CDH) på Sahlgrenska Universitetssjukhuset tar ett samlat grepp kring forskning, utveckling och innovation av digital hälsa. På CDH arbetar såväl vårdpersonal som utvecklare och innovatörer i en kreativ miljö för att skapa kraft inom den digitala transformation som pågår inom sjukhuset.
Inom sensLab ska Sahlgrenska Universitetssjukhusets medarbetare med hjälp av tvärvetenskaplig kompetens kunna skapa innovation som underlättar vårdarbetet både inom sjukhuset och utanför sjukhuset. Det ska leda till att skapa ett bättre liv för sjuka såväl som friska människor.

Planerat upplägg

Arbete inom sensLab fas 3 genomförs lokalt på SU av designers och utvecklare tillsammans med invånare, patienter och klinker från fem huvudsakliga kliniska områden – akutmottagning, reumatologi, medicin barn, kardiologi och neurologi. Insatserna fokuserar på användarstudier samt teknisk utveckling och testning. För lärande och spridning av resultat utgör den Chalmersledda satsningen ”När vården flyttar hem” en del i projektet.

Projektmål och resultat

Genom att invånaren delar sin egeninsamlade hälsodata med vården och, efter bedömningsrekommendation, återfår sin hälsodata kan invånarens integritet respekteras samtidigt som trygghet och tillgänglighet till vård ökar. Förhoppningen är att prototypen kan bära vårdens och invånarnas paketerade kravställning för hur invånariniterad monitorering bör utformas för att uppnå användarvänlighet av modern effektiv digital vård och hälsa till gagn för både människa och samhälle.

Läs mer

Läs mer om projektet på Vinnovas hemsida.