sensLab – en innovationsmotor inom IoT och hälsa

Beviljat bidrag:300 000 kronor
Löptid:jan 2022 - dec 2022
Projekttyp:Förberedelseprojekt
Ämnesområde:Hälsa, vård och omsorg
sensLab – en innovationsmotor inom IoT och hälsa
Status:Pågående
badge
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Huvudsyftet med sensLab vid Sahlgrenska Unversitetssjukhuset (SU) är att öka organisationens kapabilitet att, inom områdena IoT och hälsa, kunna bedöma värdet av nya idéer och koncept samt utveckla prototyper som har potential att påverka framtidens sätt att bedriva vård.
ProjektkoordinatorVästra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för Digital Hälsa

Projektsammanfattning

I Sverige åldras befolkningen i snabbare takt än vad det finns invånare i arbetsför ålder. En minskande befolkningsandel i arbetsför ålder ska då vårda en växande grupp av äldre sjuka. Skattemedel till sjukvården är begränsad samtidigt som det är brist på vårdpersonal. Detta sammantaget ställer orimliga krav på framtidens vård om vården bedrivs på samma sätt som den bedrivs idag. Innovation anses vara vägen framåt och kan sätta agendan för framtidens vård som i sin tur då måste bedrivas utifrån de förutsättningar som framtidens vårdbehov kräver.

Kontakt
Jonas Landahl Projektledare
jonas.landahl@vgregion.se

Centrum för Digital Hälsa (CDH)

Centrum för Digital Hälsa (CDH) på Sahlgrenska Universitetssjukhuset tar ett samlat grepp kring forskning, utveckling och innovation av digital hälsa. På CDH arbetar såväl vårdpersonal som utvecklare och innovatörer i en kreativ miljö för att skapa kraft inom den digitala transformation som pågår inom sjukhuset.

Tvärvetenskaplig samverkan

Inom sensLab ska Sahlgrenska Universitetssjukhusets medarbetare med hjälp av tvärvetenskaplig kompetens kunna skapa innovation som underlättar vårdarbetet både inom sjukhuset och utanför sjukhuset. Det ska leda till att skapa ett bättre liv för sjuka såväl som friska människor.

Initiativet sensLab är indelat i fyra huvudsakliga faser. Detta projekt avser Fas 2, vars mål är att under 2022 etablera IT-arkitekturen för sensLab och synliggöra möjligheterna med sensLab internt på SU.

Framtagande av Proof-of-Concept

Projektet genomförs av Digital utvecklingsavdelning vid Centrum för Digital Hälsa vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Aktiviteterna för sensLab Fas 2 involverar sammansättning av projektgrupp, uppsättning av datakommunikation, verifiering av datastruktur samt spridning av kunskap och lärdomar. sensLab Fas 2 kommer att pågå under året 2022. Resultatet av projektet är en Proof-of-Concept (PoC) för datainsamling från ett urval av IoT-sensorer givet en redan etablerad fysisk IT- infrastruktur.

Läs mer

Mer om projektet på Vinnovas hemsida

Läs mer
Relaterade projekt
Hälsa vård och omsorg
IoT-plattform
Hemsjukhuset 3.0
egenvård
Hälsa
IoT-verktyg ska hjälpa människor med kronisk njursvikt
Cystisk Fibros
Virtuell vård
Virtuell vård ska ge barn med Cystisk Fibros ökad livskvalitet
Sängvätning
IoT förebygger sängvätning