Tillgängliggörande av IoT-testbäddar i Sverige

Beviljat bidrag:1 529 000 kronor
Löptid:nov 2014 - feb 2016
Projekttyp:Strategiskt projekt/arbetsgrupp
Ämnesområde:Ökad IoT-förmåga
Tillgängliggörande av IoT-testbäddar i Sverige
Status:Avslutat
badge
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Det övergripande målet har varit att bidra till en fungerande struktur och modell för SIP-IoT att säkerställa tillgång till adekvata testbäddar för Sveriges IoT-intressenter. 
ProjektkoordinatorRISE, fd SICS East

Projektsammanfattning

Projektets övergripande mål var att bidra till en fungerande struktur och modell för att säkerställa tillgång till adekvata testbäddar för IoT Sveriges intressenter. För detta ändamål har projektet levererat en översikt över Sveriges IoT-testbäddar och deras erbjudanden.

Som ett led i arbetet med att ta fram översikten har tester vid tre existerande testbäddar genomförts: en vid Intel IoT Ignition Lab, en vid Tyréns och en vid MAPCI i samverkan med Sensative AB och My Home Technologies AB. Analys och rekommendationer kommer att rapporteras muntligt (och skriftligt) 4Q15.

Läs mer
Relaterade projekt
Lund
Malmö
Offentliga miljöer
Smart stad
Smarta offentliga miljöer (SOM) II