Strategiskt projekt
Ökad IoT-förmåga, samverkan

Det övergripande målet har varit att bidra till en fungerande struktur och modell för SIP-IoT att säkerställa tillgång till adekvata testbäddar för Sveriges IoT-intressenter. För detta ändamål har projektet levererat en översikt över Sveriges IoT-testbäddar och deras erbjudanden. Som ett led i arbetet med att ta fram översikten har tester vid tre existerande testbäddar genomförts: en vid Intel IoT Ignition Lab, en vid Tyréns och en vid MAPCI i samverkan med Sensative AB och My Home Technologies AB. Analys och rekommendationer kommer att rapporteras muntligt (och skriftligt) 4Q15.

Projektpartners

Projektperiod: November 2014 – februari 2016

Beviljat stöd: 1 529 000 kr

Länk till projektet i Swecris-databasen

Länk till projektet på Vinnovas webb

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.