Förberedelseprojekt
Hälsa, vård och omsorg

Koordinerande projektpart (Koordinator)

EKSTA Bostads AB

Projektledare

Christer Kilersjö (christer@eksta.se, 0709-28 31 97)

Projektets mål

Förstå villkoren för en testbädd inom Allmännyttan, och identifiera faktiska behov och hur och om möjliggörande teknik kan integreras i ett trygghetsboendets verksamhet.

Projektsammanfattning

Vi står inför en omfattande digitalisering av välfärdssektorn, inklusive omsorg och omsorgstjänster, som innebär stora möjligheter men det är också av vikt att det utförs rätt och att tjänsterna motsvarar de behov som finns. Med hjälp av stödjande och trygghetsskapande teknik, baserat på till exempel IoT, skall välfärdssektorn kunna hantera sina stora utmaningar runt ekonomi och personalbrist.

För att förstå faktiska behov behöver kunna testa och iterera lösningar i en verklig miljö. En testbädd kan hjälpa oss att bättre förstå hur teknik kan hjälpa och stärka både omsorgstagare och omsorgspersonal. På det viset kan vi visa vägen för en omsorg som ger högre livskvalitet genom att stödja äldres trygghet, delaktighet och självständighet. Här är det också viktigt att inte bara allmännyttan utan andra intressenter i samhället tar del.

Kolla Parkstad är ett nybyggt trygghetsboende med 80 hyresgäster som har stora möjligheter att agera testbädd. Ägaren Eksta Bostads AB har god erfarenhet av innovativa lösningar vilket tydligt avspeglas i denna fastighet och verksamhet som de driver i egen regi.

Projektet är en samverkan mellan det kommunala bostadsföretaget Eksta Bostads AB (Allmännyttan), kommunal förvaltningar, flera universitet och RISE. Till att börja med kommer en förstudie att ske, i vilken man identifierar faktiska behov och bedömer hur och om möjliggörande teknik kan integreras i trygghetsboendet. Om förstudien är lovande, avser vi att fortsätta med en genomförandeansökan i vilket vi arbetar med implementation

Projektperiod

2021-01-14 — 2021-08-31

Läs mer om projektet på Vinnova här.


Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.