Gå till innehåll

Framtida IoT-hemmet för ett självständigt liv

Beviljat bidrag:250 000 kronor
Löptid:jan 2021 - nov 2021
Projekttyp:Förberedelseprojekt
Ämnesområde:Hälsa, vård och omsorg
Brukare får hjälp med äthjälpmedlet Bestic.
Status:Avslutat
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Projektets mål är att ta fram en handlingsplan för införandet av uppkopplade lösningar för ett självständigt liv.
ProjektkoordinatorLunds kommun, Vård och Omsorgsförvaltningen

Projektsammanfattning

Målet är att öka självständighet, trygghet och livskvalitet hos äldre människor eller människor med funktionsnedsättning genom användning av IoT-lösningar som bidrar genom prevention och prediktion till kvarboende/en väl anpassad boendemiljö. Samtidigt kan arbetsmiljön för personalen förbättras och resurser frigöras för ökad kvalitet i omsorgen till brukaren. Utöver detta bidrar förebyggande arbete till ett minskat behov av särskilda insatser i vård och omsorg, samt inom primär- och specialistsjukvården.

Kontakt

Sandra West

Projektledare

Testa IoT-lösningar

Lunds kommun vill testa IoT-lösningar, både uppkopplade personliga hjälpmedel och uppkopplad digital bostadsteknik för att bidra till en tryggare vardag och för att möjliggöra kvarboende i hemmet.

Förberedelseprojektet ska resultera i ett koncept med tillhörande handlingsplan för det ”Framtida IoT-hemmet” inkl. nyttokalkyler. Det ”Framtida IoT-hemmet” definieras som ett digitalt paket med fokus på IoT som möjliggör för brukare att bo kvar längre än vad som är möjligt med dagens analoga förhållande.