Gå till innehåll

Trygghetsboende med digitalt stöd

Beviljat bidrag:299 290 kronor
Löptid:jan 2021 - okt 2021
Projekttyp:Förberedelseprojekt
Ämnesområde:Hälsa, vård och omsorg
Bild Eksta Fokusgrupp IMG_cafe
Status:Avslutat
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Projektet syftar till att ge ny kunskap om äldres behov av trygghet och digital delaktighet samt möjliga IoT-lösningar som är anpassat för ett trygghetsboende.
ProjektkoordinatorEKSTA Bostads AB

Projektsammanfattning

Vi står inför en omfattande digitalisering av välfärdssektorn, inklusive omsorg och omsorgstjänster, som innebär stora möjligheter men det är också av vikt att det utförs rätt och att tjänsterna motsvarar de behov som finns. Med hjälp av stödjande och trygghetsskapande teknik, baserat på till exempel IoT, skall välfärdssektorn kunna hantera sina stora utmaningar runt ekonomi och personalbrist.

Kontakt

Christer Kilersjö

Projektledare

christer@eksta.se

För att förstå faktiska behov behöver kunna testa och iterera lösningar i en verklig miljö. En testbädd kan hjälpa oss att bättre förstå hur teknik kan hjälpa och stärka både omsorgstagare och omsorgspersonal. På det viset kan vi visa vägen för en omsorg som ger högre livskvalitet genom att stödja äldres trygghet, delaktighet och självständighet. Här är det också viktigt att inte bara allmännyttan utan andra intressenter i samhället tar del.

Trygghetsboendet Kolla Parkstad

Kolla Parkstad är ett nybyggt trygghetsboende med 80 hyresgäster som har stora möjligheter att agera testbädd. Ägaren Eksta Bostads AB har god erfarenhet av innovativa lösningar vilket tydligt avspeglas i denna fastighet och verksamhet som de driver i egen regi.

Projektet är en samverkan mellan det kommunala bostadsföretaget Eksta Bostads AB (Allmännyttan), kommunal förvaltningar, flera universitet och RISE. Till att börja med kommer en förstudie att ske, i vilken man identifierar faktiska behov och bedömer hur och om möjliggörande teknik kan integreras i trygghetsboendet. Om förstudien är lovande, avser vi att fortsätta med en genomförandeansökan i vilket vi arbetar med implementation. 

Läs mer

Mer om projektet på Vinnovas hemsida.

IoT-lösningar testades i trygghetsboende