Gå till innehåll

Uppkopplade professionella produkter

Beviljat bidrag:925 857 kronor
Löptid:nov 2014 - apr 2015
Projekttyp:Prototyputvecklingsprojekt
Ämnesområde:Upphandling av IoT
Man vid tvättmaskin
Status:Avslutat
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Projektets mål var att skapa förståelse för IoT-möjligheter och utmaningar i kontexten professionella produkter med specifikt fokus på hur en IoT-infrastruktur kan skapas.
ProjektkoordinatorFält Communications AB

Projektsammanfattning

Projektets mål var att skapa förståelse för IoT-möjligheter och utmaningar i kontexten professionella produkter med specifikt fokus på hur en IoT-infrastruktur kan skapas.

Detta mål har uppfyllts genom 1) utvecklandet av en demonstrator där en fungerande kommunikations- och gränssnittslösning för en uppkopplad tvättmaskin tagits fram och 2) en intervjustudie som kartlagt tekniska och affärsmässiga behov, möjligheter och utmaningar med uppkopplade professionella produkter och visat på viktiga faktorer som påverkar den värdeskapande processen.

Resultat och förväntade effekter

Resultat från förstudien visar på att IoT medför tekniska, organisatoriska och affärsmässiga utmaningar som måste adresseras för att skapa kommersialiserbara produkter och erbjudanden som kan anammas av svenskt näringsliv. Genom att studera både tekniska och affärsmässiga behov har projektet levererat: -En plan för fortsatt utvecklingsarbete av det framtagna konceptet med möjlig framtida kommersialisering. -Nya företagssamarbeten -Kunskap om vad som krävs för att bygga en IoT-infrastruktur -Insikter i förutsättningar för värdeskapande IoT-tjänster

Upplägg och genomförande

Samtidigt som demonstratorutveckling har genomförts för att visualisera och verifiera olika lösningar gällande uppkopplade tvättmaskiner har intervjuer och workshops med de olika ekossystemaktörerna genomförts för att kartlägga affärsmässiga möjligheter och utmaningar med IoT. Genom att vi tagit ett brett grepp på området så har vi kunnat följa hela kedjan från leverantör och serviceföretag till kund och därigenom skapat en välgrundad bild av de komplexa utmaningar och möjligheter som IoT medför.