Videokommunikation till Larmcentral

Beviljat bidrag:300 000 kronor
Löptid:feb 2022 - feb 2023
Projekttyp:Förberedelseprojekt
Ämnesområde:Hälsa, vård och omsorg
Videokommunikation till Larmcentral
Status:Avslutat
badge
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Detta projekt ska tillsammans med larmoperatörer undersöka vilka möjligheter som finns med att använda videokommunikation för att få mer beslutsunderlag på inkommande larmsamtal. En videolösning i simulerade fall kommer att testas. Liknande projekt i Danmark och Norge kommer att studeras för att se vilka lärdomar som kan dras från dessa. Ett videosystem ska implementeras på en larmcentral och förändrade arbetssätt kommer att studeras/utvärderas.
ProjektkoordinatorPICTA, Lindholmen Science Park

Projektsammanfattning

Idag när något akut sker larmar vi 112 där en operatör svarar. Om händelsen rör sjukvården kopplas samtalet i vissa av landets regioner över till en sjuksköterska som bedömer hur allvarligt läget är. Baserat på detta och vad som hänt skickas sedan lämpliga resurser ut eller så hänvisas patienten till annan vård. I Västra Götalandsregionen hanteras detta av regionens egen larmcentral.

När sjuksköterskan ska göra sin bedömning har hen till sin hjälp beslutsstöd, medicinsk specialistkompetens och lång erfarenhet. Telefonbedömningar innebär många utmaningar, till exempel kan den som ringer in vara påverkad av chock, smärta, stress eller annat. Inringarens förmåga att tala om och beskriva vad som hänt kan också variera och begränsas av skada, språksvårigheter eller olika funktionsvarianter.

Kontakt
Elin Maxstad
Elin MaxstadProjektledare
elin.maxstad@lindholmen.se
Fredrik Karlsson
Fredrik KarlssonProjektledare
fredrik.karlsson@lindholmen.se

Bättre bedömningar med video

Att prioritera patienter och resurser är viktigt då de mest akuta fallen måste få hjälp direkt av ambulans medan de mindre akuta fallen kan hänvisas till exempelvis taxi eller vårdcentral dagen därpå. Ju bättre förståelse operatören har för det specifika patientfallet, desto bättre bedömningar kan göras.

Norge använder videolösning

Idag existerar redan lösningar som gör det möjligt att på ett juridiskt och integritetsmässigt säkert sätt kunna starta ett videosamtal mellan inringare och larmcentralen genom att larmoperatören skickar en länk via SMS till en videokanal där samtalet kan hållas. Denna lösning används redan med gott resultat i Norge. I Sverige finns det fortfarande inte tillräckligt med kunskap kring implementering och regulatoriska samt juridiska regelverk, något som kommer att undersökas närmare i detta projekt.

Projektet syftar till att ta fram underlag som underlättar att sig an videokommunikation inom hälso- och sjukvård och därmed sänka trösklarna för användningen av IoT.

Läs mer

Mer om projektet på Vinnovas hemsida

Läs mer
Relaterade projekt
Lund
Malmö
Offentliga miljöer
Smart stad
Smarta offentliga miljöer (SOM) II