Water Monitoring Networks – iWater

Beviljat bidrag:1 520 000 kronor
Löptid:okt 2016 - nov 2017
Projekttyp:Hubb
Ämnesområde:Klimat och miljö
Water Monitoring Networks – iWater
Status:Avslutade projekt
badge
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Projektet installerade ett sensorbaserat system för övervakning av vattenkvalitet i pilotskala, med sensorer uppkopplade mot noder inom telekommunikationsnätet. Systemet var molnbaserat och integrerat till Ericssons IoT Accelerator plattform där sensordata lagrades och analyserades. Projektet förväntar även att kunna resultera i framtida publicerade vetenskapliga artiklar.
ProjektkoordinatorEricsson AB

Projektsammanfattning

Projektets mål var att utveckla och installera ett molnbaserat analyssystem för övervakning av vattenkvalitet i Mälaren, Stockholm, med hjälp av uppkopplade sensorer.

Kontakt
Åsa AnderssonProjektledare

Projektets syfte var dels att påbörja utveckling av kommersiellt gångbara övervakningssystem för vattenkvalitet och dessutom att utforska kommunikationsteknologier inom Sakernas Internet (Internet of Things).

Läs mer
Relaterade projekt
Dricksvatten
Vatten
Vattenkvalitet
iWater – Digital övervakning av vattenkvalitet
Göteborg
Luftkvalitet
Uppsala
Vattenkvalitet
Luft- och vattenövervakning med IoT