iWater – Digital övervakning av vattenkvalitet

Beviljat bidrag:5 985 642 kronor
Löptid:maj 2018 - nov 2021
Projekttyp:Prototyputvecklingsprojekt
Ämnesområde:Klimat och miljö
iWater – Digital övervakning av vattenkvalitet
Status:Avslutade projekt
badge
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Det övergripande syftet med projektet var att utveckla en digital övervakning av vattenkvalitet samt klargöra hur det kan utgöra en del av en smart stad. Inom iWater har en IoT-lösning utvecklats som utgörs av en plattform med AI-baserad analysmetod som identifierar förändringar i vattenkemi baserat på sensordata. En framtagen affärsstrategi har medfört ökad möjlighet för vidareutveckling av projektresultaten samt att möjliga tillämpningsområden i en smart stad har identifierats.
ProjektkoordinatorStockholms kommun - Miljöförvaltningen

Projektsammanfattning

Omfattningen av detta projekt är att vidareutveckla en digital lösning för övervakning av vattenkvalitet för framtidens smarta hållbara städer, med fokus på tillgång till rent och hälsosamt dricksvatten för invånarna. Tillgång till rent och friskt vatten är en framväxande fråga i många städer runt om i världen, både vad gäller vattentäkter och distributionsnät.

Kontakt
Åsa AnderssonProjektledare

Manuell vattenövervakning

Vattenövervakning sker idag huvudsakligen manuellt, med regelbundna provtagningsintervaller på olika platser över stora områden. Detta resulterar i en låg temporär och rumslig upplösning där förändringar i vattenkvaliteten inte kan övervakas och upptäckas i rätt tid, vilket inte leder till optimerade insatser med risker för människors hälsa och miljön.

Övervakning med molnbaserad sensorteknik 

Den föreslagna lösningen skulle använda sig av molnbaserad sensorteknik och artificiell intelligens för att identifiera viktiga händelser som förekommer i vattnet (t. ex. algblomning, bakteriell kontaminering och industriutsläpp) och tjänar därmed som ett tidigt varningssystem.

Proof of Concept

Projektet avslutade ett Proof of Concept (PoC) under 2017 och kommer nu fortsätta utvecklingen, framför allt av smarta algoritmer för att införa artificiell intelligens. Projektet ska också undersöka och utveckla affärsmodeller och initiativ för medborgarengagemang samt utvärdera metoder för integration med smarta stadsprocesser, lösningar och tekniska plattformar.

Läs mer

Mer om projektet på Vinnovas hemsida

Läs mer
Relaterade projekt
Vattenkvalitet
Water Monitoring Networks – iWater
Göteborg
Luftkvalitet
Uppsala
Vattenkvalitet
Luft- och vattenövervakning med IoT
Luftkvalitet
Miljöövervakning
Vattenkvalitet
Luft och Vatten med IoT i Göteborg