Internationalisering: Att hitta hem i det stora och det lilla

Nicolai Slotte
Nicolai Slotte·12 apr 2022·0 minuters läsning
Dela:
Internationalisering: Att hitta hem i det stora och det lilla

Internationalisering…? Vad är det bra för? Idag lyfts begreppet mer och mer i anslutning till forskning och innovation.

Där målsättningen oftast är att insikter och lösningar ska få större tillämpning än enbart inom nationella gränser. Sverige har mycket goda förutsättningar att utveckla lösningar på samhällsutmaningar, dock glömmer många bort att lösningarna också ska kunna fungera under andra förutsättningar än dem som finns i Sverige för att få största möjliga genomslag i samhället.

Internationalisering är ett vagt begrepp där mycket kan inrymmas, allt beror på kontexten och målsättningen. För vissa kan det handla om att man skapar större kännedom om vad man gör eller de resultat man skapat. För andra kan det handla om att kommersiellt nå ut med sin produkt eller tjänst internationellt. Därtill kan det också röra sig om att lyssna in om nya lösningar eller forskning som görs internationellt kan bidra till att just ditt arbete blir ännu bättre. Allt detta är relevant och bra.

Undvik att trampa vatten – börja i det lilla

Det viktiga är att tydliggöra vad man gör inom internationalisering och att ha en plan för detta. Annars blir det lätt att man bara står och trampar vatten. Det är inte heller fel att smalna av sitt fokus för att vara extra tydlig med vad just du vill med de samarbeten som skapas. Många gånger vill man göra allt och då kan det vara svårt att komma till skott med satsningarna. Börja i det lilla och utöka arbetet allt eftersom, då har du möjlighet att anpassa dig efter förutsättningarna du stöter på.

Internationella standarder och lokala kontexter

För mig är internationalisering en möjliggörare för att det arbete som görs i det lilla obegränsat ska kunna skalas upp och spridas till fler. Det handlar inte bara om att sprida sina resultat internationellt utan tidigt i utvecklingsskedet lyssna in omvärlden och göra anpassningar efter de förutsättningar, standarder och mål som berör just ditt arbete. Många gånger handlar det om att förhålla sig till internationella standarder, förstå lokala kontexter i de delar av världen man avser inkludera i sitt arbete eller helt enkelt förstå om det man skapar faktiskt efterfrågas och är relevant annorstädes.

Hur påverkas din lösning i andra kontexter än den svenska?

Sverige är ett litet land i en stor värld och samtidigt är vi starka inom teknisk utveckling. Vi bör ha detta med oss i bakhuvudet i allt vi gör. För att lösningar som utvecklas ska kunna bli ekonomiskt hållbara är det bra om de kan säljas till andra delar av världen. För att lösningar ska bli socialt hållbara behöver de vara anpassade för den kontext de ska tillämpas inom och ska lösningen dessutom vara ekologiskt hållbar bör man även analysera lösningens påverkan i andra kontexter än den svenska.

Fem delmål för IoT Sverige

IoT Sverige fokuserar på att sätta programmet på den globala kartan och här har vi valt att bryta ner arbetet i fem mer konkreta delmål: (1) Öka kännedom och synlighet, (2) Samarbeta med andra aktörer, (3) Öka deltagande i internationella nätverk, (4) Öka kännedom om standarder och (5) Arbeta med omvärldsbevakning.

Vi välkomnar er som vill vara en del av vår resa och som ser möjligheterna framför hinder när det kommer till internationalisering.

Skriven av:
Nicolai Slotte
Nicolai Slotte
·12 apr 2022·0 minuters läsning
Dela:
Nicolai Slotte är ansvarig för internationalisering på IoT Sverige och har erfarenhet av tillämpning av IoT för att lösa utmaningar i offentlig sektor både inom en kommunorganisation och som stöd i en av innovationssystemets stödorganisationer.
"För mig är det en möjliggörare för att det arbete som görs i det lilla obegränsat ska kunna skalas upp och spridas till fler."Nicolai Slotte