MIMs – nyckeln till interoperabilitet?

Christina Öhman
Christina Öhman·29 apr 2022·0 minuters läsning
Dela:
MIMs – nyckeln till interoperabilitet?

Just nu pågår en mycket snabb datadriven samhällsutveckling, där framtid inom Internet of things (IoT) spelar en avgörande roll genom att koppla samman oss människor med system och ting.

Många menar att IoT är en grundförutsättning för att kunna förverkliga viktiga hållbarhetsmål, inte minst hos våra kommuner. I grunden handlar detta om att samla in, organisera och nyttja data för att utveckla och bygga nya tjänster och verktyg som sedan kan användas i arbetet med att förbättra, effektivisera och tillgängliggöra.

Därför är interoperabilitet så viktigt

För att kunna använda och dela data mellan olika system, program och användare behöver formaten på informationen kännas igen, vara läsbar och kunna kommunicera med varandra. Arbete pågår för fullt med att ta fram standarder som underlättar för datadelning som ökar förmågan för data att fungera tillsammans i olika system, så kallad interoperabilitet. Genom att prata samma språk skapas förutsättningar för en bättre ökad tillgänglighet av data och system, oavsett leverantör.

Vi behöver med andra ord data som är tillgänglig men också av hög kvalitet. Det gynnar utvecklingen av skalbara och effektiva systemlösningar och innebär en enorm marknad för nya tjänster och produkter inom smarta städer. Målet är att utveckla plattformar för institutioner, företag, kommuner och medborgare för att underlätta för arbete över domängränser.

MIMs – en lägsta nivå av interoperabilitet

Fullständig interoperabilitet skulle innebära efterlevnad av ett stort antal detaljerade standarder, vilket kräver betydande resurser. För att så många som möjligt, även små och medelstora städer och kommuner och de med begränsade resurser, ska kunna dra nytta av en öppen marknad behövs en lägsta nivå, en så kallad ”Minimal” interoperabilitet. Det betyder tillräcklig interoperabilitet som tillåter ”good enough” integration av system vilket bidrar till utvecklingen av en sund marknad som bygger på behovsägarnas efterfrågan att kunna minska kostnaderna, minimera risker och förhindrar inlåsning.

Open and Agile Smart Cities (OASC) är ett internationellt medlemsnätverk för kommuner och städer. Här har man tagit fram uppsättningar av specifikationer som stödjer olika aspekter av ett lokalt data-ekosystem, de kallas MIMs (Minimum Interoperability Mechanism). MIMsarna tillhandahåller den tekniska grunden för upphandling och distribution av urbana dataplattformar och end-to-end-lösningar i städer och samhällen över hela världen och kureras transparent i en kontinuerlig process av medlemmar i OASC-nätverket.

API pusselbit foto Adobe Stock
Grundläggande krav för MIMs är att använda öppna API:er. Foto: Adobe Stock.

MIMs baseras på öppna API:er

De grundläggande kraven för MIMs är att det lokala datasystemet baseras på gränssnitt som är öppna för utbyte av data, så kallade öppna API:er (Application Program Interface). En stad eller kommun behöver därför använda ett ramverk (arkitektur) som stödjer en plattform för öppen, flexibel och lätt distribuerbar öppen data/API.
I nuläget har OASC utarbetat 10 MIMs varav de tidigaste, MIMs 1 och 2 redan har använts framgångsrikt under flera år. Oftast vid kravställning i samband med olika kommunala och offentliga upphandlingar.

  • MIMs 1 (Context Information) säkerställer att IoT-data går att länka på lämpligt sätt i datamängder/data-strömmar
  • MIMs 2 (Data Models) säkerställer att alla enheter som används i datauppsättningar/data-strömmar beskrivs med konsekventa och maskinläsbara data
  • MIMs 3-10 befinner sig i olika utvecklingsskeden i en process som ska mynna i en slutlig förvaltningsmodell. Se bild nedan.

Arbetet med MIMs bereds och utvecklas i arbetsgrupper, genom nätverksrepresentanter (medlemmar och partners). Sedan sker tester, fastställan och beslut om specifikationer mm, i olika led för att slutligen godkännas av den högsta instansen – Council of Cities. Det är viktigt att arbetet är väl förankrat och säkerställt genom testning innan en MIMs kan rullas ut.

MIMs, Michael Mulquin, Mims Ambassador, OASC.
MIMs, Michael Mulquin, Mims Ambassador, OASC.

MIMs kommer att få en allt större betydelse som stöd för ökad harmonisering. Redan idag används MIM 1 och 2 av flera olika svenska kommuner vid offentlig upphandling. Sett i ett internationellt perspektiv kommer olika EU-program att kräva MIMs –principer som programstöd och för genomförande av projekt inom hållbara och smarta städer.

Är du intresserad av att lära dig mer?

Ta gärna del av ett nytt svenskt projekt som riktar till kommunerna; Smart City Lab – en vidareutveckling av City as a Plattform (CaaP).

Skriven av:
Christina Öhman
Christina Öhman
·29 apr 2022·0 minuters läsning
Dela:
Christina Öhman leder affärsutveckling och innovation på RISE, med över 25 års erfarenhet av design och innovation som täcker en rad olika sektorer inklusive; arkitektur, smarta städer, IT, energi och innovationsledning. Hon är för närvarande en del av projektet Smart City Lab.
"Målet är att utveckla plattformar för institutioner, företag, kommuner och medborgare för att underlätta för arbete över domängränser."Christina Öhman