”Ställ krav på standardiserad IoT”

Östen Frånberg
Östen Frånberg·24 okt 2022·0 minuters läsning
Dela:
”Ställ krav på standardiserad IoT”

Svenska IoT-leverantörer bör alltid utgå från internationella standarder i sina produkter och tjänster. Det gynnar även offentlig sektor som idag använder IoT i allt högre grad. En ökad användning av standarder stärker Sveriges konkurrenskraft internationellt.

Användningen av gemensamma standarder är av största vikt för att offentlig sektor ska kunna nyttja möjligheterna med IoT i sina verksamheter fullt ut. Kommuner och regioner har redan kommit långt när det gäller användningen av sakernas internet. Uppkopplad lokaltrafik, smart avfallshantering och lösningar inom vård och omsorg är bara några exempel på hur IoT dagligen används runt om i landet.

Samtidigt finns det en stor och outnyttjad potential. De ständiga inlåsningseffekterna (att system enbart kan användas till ett syfte) som kommuner och regioner brottas med, kan undvikas genom att använda gemensamma standarder. Därför bör användare inom offentlig sektor och industri i Sverige ställa krav på att leverantörer av IoT-produkter och tjänster alltid använder internationella standarder.

Det handlar kort och gott om att få tillgång till ett större utbud; konkurrens ger i slutändan bättre priser och prestanda på IoT-produkter- och tjänster.

Underlätta upphandling av IoT

Inom IoT Sverige verkar Arbetsgruppen för standarder och plattformar. Ett av våra främsta mål är att göra det lättare för kommuner och regioner att upphandla och att införa IoT i sina verksamheter. Det krävs ofta en ganska god teknisk förståelse för att kunna navigera rätt i dessa frågor. Kommuner har inte alltid den tekniska kompetensen själva utan blir beroende av konsulter som i sin tur kanske inte har hela behovsbilden klar för sig. Därför blir det så viktigt att plattformarna som används bygger på internationell standardiserad teknik.

Den internationella standardiseringen syftar till att ge användarna produkter och system som är:

  • Utbytbara.
  • Prisvärda med bra prestanda.
  • Interoperabla (interoperabilitet innebär att system kan ”samarbeta” genom att få tillgång till och använda varandras information).

Ett gott exempel från mobiltelefonin

För att förstå vikten av att använda internationella standarder vill jag relatera till utvecklingen inom mobiltelefonin. På 80-talet kom Nordisk mobiltelefoni, NMT, ut med den första generationens mobiltelefoner. Sedan dess har vi sett en lavinartad teknikutveckling och användning från GSM, LTE/4G till dagens 5G.

Idag har miljarder användare mobiltelefoner med tillgång till god täckning och rimliga konsumentpriser. Priset på ett internationellt samtal idag är en bråkdel av kostnaden för ett NMT-samtal. Den här utvecklingen hade inte varit möjlig utan användningen av gemensamma internationella standarder.

Så arbetar vi med standarder i arbetsgruppen

Det finns idag redan väl utvecklade och publicerade internationella standarder för IoT. Arbetsgruppen samlar kunskap om dessa som sedan presenteras och diskuteras. I pipelinen ligger att utveckla en guide med bland annat en svensk IoT-vokabulär.

Den formella standardiseringen i Sverige hanteras av TK IoT under SEK, Svensk Elstandard, som Arbetsgruppen har tät kontakt med. Standarder som godkänns av CEN förs in genom EU-direktiv som implementeras i Sverige. Standarder som godkänns av ISO/IEC och som antas och används i Sverige lyfts upp till Svensk Standard och får då ett så kallat SS-nummer.

Svenska företag behövs internationellt

Det faller så klart ett stort ansvar på svenska företag när det gäller användandet av internationella standarder. Stora svenska företag som tillverkar IoT-produkter och tjänster, exempelvis Ericsson, ABB, Vattenfall, SAAB, Volvo och Atlas Copco, är självklart engagerade i arbetet med standarder. Men de kan och bör fokusera ännu mer på just internationella standarder som är en nyckelfråga.

Akademiska stiftelser och organisationer, såsom; Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), Svensk Elstandard (SEK), Svenska Institutet för Standarder (SiS), Internetstiftelsen och Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) engagerar sig och bör engagera sig ytterligare för att stödja och genom seminarier och andra typer av event och media för att sprida kunskapen om internationella standarder.

Välkommen att engagera dig i vårt nätverk

Är du intresserad och vill veta mer om vårt arbete kring standarder och plattformar? Välkommen att kontakta någon av oss i Arbetsgruppen för standarder och plattformar.

Skriven av:
Östen Frånberg
Östen Frånberg
·24 okt 2022·0 minuters läsning
Dela:
Östen Frånberg ingår i IoT Sveriges arbetsgrupp för standarder och plattformar. Han har stor erfarenhet av internationell IoT-standardisering. Östen är en av Sveriges internetpionjärer och har genom åren varit yrkesverksam inom både akademi och industrin. Ett axplock av hans tjänster och uppdrag är bland annat som teknisk direktör vid Ericsson med forskning inom infrastrukturområdet. Tidigare styrelseordförande och grundare av Internetstiftelsen, projektledare vid Kungl. Vetenskapsakademien, tidigare programchef och medgrundare av IoT Sverige.
"Ett av våra främsta mål är att göra det lättare för kommuner och regioner att upphandla och att införa IoT i sina verksamheter. "Östen Frånberg