Gå till innehåll

”Stora utmaningar möter stora möjligheter i hälso- och sjukvårdens digitalisering”

Olle Bergdahl··0 minuters läsning
Dela:
Digitalisering av sjukvården foto Adobe Stock

 

I detta blogginlägg skriver Olle Bergdahl, digitaliseringschef på Akademiska sjukhuset i Uppsala och tidigare programchef för IoT Sverige, om möjligheter och utmaningar med digitaliseringen av sjukvården. Nyckelteknologier som IoT och AI kommer att spela stor roll, menar han.

I början av 1900-talet var sjukvården billig, ineffektiv och ganska farlig. Idag är sjukvården effektiv, patientsäker och mycket dyrare.

Denna utveckling har lett till högre överlevnadsfrekvenser för många sjukdomar som tidigare var obotliga och bidragit till att vi lever längre och friskare liv. Men med dessa framsteg kommer nya utmaningar, inte minst den demografiska förändringen med en åldrande befolkning. Allt färre i arbetsför ålder ska försörja allt fler.

Kombinera digitalisering med systeminnovation

Välfärdens största utmaningar finner du inom sjukvården. Kompetensförsörjningen och att säkra den bemanning som behövs, både på kort och på lång sikt, är en närmast olöslig ekvation. Vi behöver tänka och göra annorlunda för att säkra vår gemensamma välfärd. För att lösa de riktigt komplexa problemen ser jag stora fördelar om vi framåt kan kombinera digitalisering med systeminnovation. Syftet med systeminnovation är att adressera komplexa problem och utmaningar som inte kan lösas genom enstaka, isolerade innovationer. På Akademiska sjukhuset integreras digitalisering i våra fyra kärnuppdrag: vård, utbildning, forskning och samverkan. Digitalisering och innovation är viktigt för att stärka vår konkurrenskraft som ledande Universitetssjukhus, och det är samtidigt viktigt för att skapa nytta och värde för dem vi finns till för – nämligen våra patienter.

IoT inom vård och hälsa. Foto: Adobe Stock
För att lösa de riktigt komplexa problemen inom hälso- och sjukvården behöver vi kombinera digitalisering med systeminnovation, menar Olle Bergdahl. Foto: Adobe Stock.

IoT och andra teknologier möjliggör uppgiftsväxling

Uppgiftsväxling är ett ord som hörs på Akademiska och på andra sjukhus just nu. Yrkeskategorier som det för tillfället är brist på lämnar ifrån sig arbetsuppgifter till en annan yrkesgrupp som kan utföra dem minst lika bra. Tid kan frigöras för sjukvårdsutbildad personal till mer patientnära arbete. Digitalisering med stöd av IoT, AI och liknande nyckelteknologier spelar en viktig roll i att möjliggöra uppgiftsväxling.

Taligenkänning genom artificiell intelligens

Det handlar om att förändra arbetssätt och samtidigt dra nytta av allt digital teknik har att erbjuda. Ett axplock av det som sker är bland annat införande av taligenkänning. En AI-baserad lösning översätter tal till text. Journaldokumentationen sker utan dröjsmål vilket medför ökad patientsäkerhet och leder till tidsbesparingar. Ett annat exempel är vårt utvecklingsprogram för Hälso- och sjukvårdens logistik. Det är stora logistikflöden på sjukhuset i form av förbrukningsmaterial, läkemedel, medicintekniska produkter, personal och patienter. Vi lägger grunden för vår robusta logistikförmåga. Nya logistiklösningar och servicekoncept skapas, IoT och positionering blir självklara delar framåt.

Omställning till personcentrerad vård

IoT stödjer även omställningen till en mer personcentrerad vård. I Region Uppsala upphandlas en lösning för egenmonitorering (hemmonitorering) av blodtryck. Vi har haft lösningar för detta inom diabetesvården sedan länge. Möjligheterna är stora för att bredda utbudet framåt för att öka graden av egenmonitorering för olika patientgrupper med kroniska sjukdomar. När provtagning kan ske i hemmet avlastas vården och lösningarna bidrar till ökad trygghet för patienten. Parallellt med detta står vi inför ett stort skifte kring hanteringen av hälsodata i våra journalsystem. I samverkan mellan flera andra regioner och sjukhus i Sverige och internationellt jobbar vi med öppna standarder för hälsoinformatik. När vi strukturerar data och separerar den från applikation skapas helt nya möjligheter att vidareutnyttja hälsodata för vård och forskning.

Digitalt vårdbesök från hemmet.
Digitalt vårdbesök från hemmet. Foto: Adobe Stock

Teknikerna främjar precisionsmedicin

Vi ser stora framsteg inom precisionsmedicin. Framtidens vård innebär att diagnos och behandling inte enbart baseras på generella riktlinjer utan på en djupgående förståelse för varje patients unika genetiska uppsättning, livsstil och omgivning. Vi samverkar inom ramen för precisionsmedicinskt centrum Uppsala (PMCU) för att säkerställa att patienter får ta del av precisionsdiagnostik och precisionsbehandling. IoT och AI är självklara innovationsverktyg i denna förändring; datainsamling och analys i realtid möjliggör en mer individanpassad och effektiv vård.

Digitalisering binder samman kärnuppdragen

Utvecklingen och integrationen av Internet of Things (IoT) och artificiell intelligens (AI) i sjukvården är inte bara en möjlighet, utan en nödvändighet för att möta våra växande utmaningar. Har vi bra tillgång till bra data kan vi fatta bra beslut – har vi tillgång till dåliga data blir det dåliga beslut. Om data finns om mig och min hälsa vill jag självklart som vårdsökande att den ska användas.

Ingen enskild aktör sitter inne med alla svaren. Men genom att arbeta tillsammans, dela erfarenheter och lärdomar, kan vi skapa en hälsosammare framtid för alla. De strategiska innovationsprogrammen är viktiga för att skapa ekosystem och för att främja aktörsdriven innovation. Vi behöver bygga broar och säkerställa att teknologiska framsteg leder till positiva samhällsförändringar. Bygger vi dessa broar kan nya lösningar och teknologiska framsteg leda till positiva samhällsförändringar.

Sverige har goda förutsättningar att lyckas

Sverige har historiskt varit vinnare i samband med stora teknikskiften och jag tror att vi har flera goda förutsättningar att lyckas igen, både för att vi kan, för att vi vill och framför allt för att vi måste!

Skriven av:
Olle Bergdahl
26 feb 20240 minuters läsning
Dela:
Olle Bergdahl arbetar som digitaliseringschef på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Innan dess var han programchef för IoT Sverige och samverkansledare vid Uppsala universitet.
"Sverige har historiskt varit vinnare i samband med stora teknikskiften och jag tror att vi har flera goda förutsättningar att lyckas igen, både för att vi kan, för att vi vill och framför allt för att vi måste!"Olle Bergdahl

Senaste blogginlägg

Kåsa och ipad.
Catrin Ditz1 jul 2024

Blogg: Fjälltält och jobbdator – nya kombinationer i Almedalen

Läs mer
Bild på stora scenen på mässan HLTH.
Magnus Fransson24 jun 2024

Blogg: Gigantisk hälsomässa i Amsterdam – men vart tog vikingarna vägen?

Läs mer
Björn Hagström20 maj 2024

Blogg: High Value Datasets måste publiceras som öppna data 9 juni

Läs mer