Gå till innehåll
IoT Forum
Workshop
3 nov 2023
kl: 10:30 - 12:00

Forum trygghet – nätverksmöte om lärdomar

Människor sitter på lastpallar i Grönlandsparken.

Vi bjuder in till ett nätverksmöte för kommuner kring temat trygghet i det offentliga stadsrummet med IoT. I detta möte diskuterar vi lärdomar av hittills genomförda workshops och hur vi kan driva på utvecklingen framåt.

Välkommen att delta i IoT Sveriges strategiska projekt Forum Trygghet i det offentliga stadsrummet med IoT som under hösten drivs av Kista Science City. Syftet är att öka den nationella förmågan att utveckla klok hantering av integritet kopplat till offentlig trygghet med IoT.

Vi vill tillsammans med er skapa en nationell uppkoppling för aktörer som arbetar med trygghet i offentlig miljö och IoT och därmed skapa viktiga förutsättningar för att innovation i landet kommer många till del.

Målsättningen för hösten 2023 är att stärka samtliga deltagare i forumet på området juridik och etik inom trygghet i offentliga miljöer och IoT utifrån aktuella behov, samt att identifiera möjligheter och utmaningar att arbeta vidare med.

Fler planerade workshopar 2023

8/9 10:30 Nätverksmöte med kommuner – omvärld och nulägen
22/9 10:30 Workshop Behov och utmaningar
6/10 10:30 Workshop Regelverk
20/10 10:30 Workshop Etik
3/11 10:30 Nätverksmöte med kommuner – lärdomar, växeldra utveckling

Anmälan

För mer information och anmälan till mötet/serien skickar du namn, roll och mailadress till vanessa.ware@kista.com

Pilot med Integritetsskyddsmyndigheten

Parallellt med forumets aktiviteter genomförs en pilot med IMY (Integritetsskyddsmyndigheten), Stockholm Stad, Kista Science City och IoT Sverige där vi arbetar med juridiska gråzonsfrågor vid mätning av befolkningsmix på offentlig plats med alternativa sensorer till kamera. Det är den andra piloten i IMYs regulatoriska testverksamhet som nu utvecklas för att 2024 ta emot piloter i en öppen ansökningsprocess. IMY kommer att presentera den regulatoriska testverksamheten för forumet.
Läs mer i detta pressmeddelande

Kontakt
Bobo Baudin

Bobo Baudin

IoT Sverige

bo.baudin@iotsverige.se
Vanessa Ware

Vanessa Ware

Kista Science City

vanessa.ware@kista.com

Fler aktiviteter