Uppkopplade saker i hemmen ökar

Idag släpptes den årliga rapporten Internet och svenskarna av Internetstiftelsen. Den visar att uppkopplade saker i hemmet ökar. Samtidigt visar rapporten också att oron för den egna integriteten på nätet ökar.

Idag har 69 procent av alla svenskar minst en uppkopplad sak i hemmet och då räknas inte dator, mobil och surfplatta med. De vanligaste uppkopplade sakerna är smarta tv-apparater, smarta armbandsur och uppkopplade larmsystem.

Positivt med ökad kännedom om IoT

IoT Sverige arbetar med att öka användningen av sakernas internet i offentlig sektor. Alltså inte primärt med uppkopplade prylar i hemmet. Påverkar den här utvecklingen, att vi får fler och fler uppkopplade saker i hemmen, IoT Sveriges arbete på något sätt?

– Ja indirekt så gör den det. Vi jobbar med IoT som ska skapa samhällsnytta på olika sätt. Ju fler som har kunskap om tekniken desto lättare blir det i förlängningen att skapa förståelse för hur tekniken kan bidra till samhällsnytta. Insikter och vanor från våra privatliv tar vid med oss till våra jobb, säger Olle Bergdahl, projektansvarig på IoT Sverige.

Oro för den personliga integriteten

Samtidigt visar rapporten Internet och svenskarna att en stor del av svenskarna känner oro för sin egen integritet på nätet. Digitaliseringens framfart i Sverige är snabb och allt fler samhällstjänster bygger på digitala lösningar.

IoT Sverige driver flera projekt inom området IoT och välfärdsteknik. Välfärdsteknik kallas sådan teknik som ska underlätta för äldre och personer med funktionsvariation. När det gäller oron för den egna integriteten på internet är det just äldre som känner störst oro. Olle Bergdahl menar att det här är en fråga som IoT Sveriges projekt inom området behöver ta höjd för.

Olle Bergdahl, projektansvarig på IoT Sverige. Foto: Mikael Wallerstedt

– Det är självklart viktigt att målgruppen för tekniken känner trygghet för den. För att nå dit behövs ökad kunskap och en öppen och levande dialog mellan alla inblandade.

För att lösa de riktigt stora frågorna behöver vi jobba mer tillsammans och bättre förstå behov, beteende och sammanhang, menar Olle Bergdahl och fortsätter:

– Dialogen behöver rymma både risker och möjligheter. Tekniken utgör inte alltid en del av problemet utan visar sig många gånger vara en del av själva lösningen.

Läs mer

Rapporten Internet och svenskarna (Internetstiftelsens hemsida)

Nyheter

2021-12-03

IoT för smart drift av idrottsanläggningar

I Lund har en förstudie kring smart drift av kommunens ytor och lokaler för idrott genomförts. IoT-lösningar har testats för att effektivisera städning i badhus…

Läs mer
2021-12-01

IoT Forum - kunskapshöjning och nätverkande

IoT Forum är IoT Sveriges nya satsning på kunskapshöjning, erfarenhetsutbyte och nätverkande. Programchef Jin Moen berättar mer om satsningen. På IoT Sveriges årskonferens tidigare i…

Läs mer
2021-11-24

Dolda cykelpotentialer och knuffar i rätt riktning

Lund är en cykelstad, det finns gott om cykelvägar och cyklister – ändå är målen högre och Lunds kommun vill att invånarna ska cykla ännu…

Läs mer
2021-11-01

Digitala verktyg ska ge hållbar mobilitet för ungdomar

I projektet ”Det digitala stadsrummet” har Sundsvalls kommun, forskningsinstitutet RISE och teknikföretaget Sweco genomfört en förstudie finansierad av IoT Sverige, för att undersöka hur en…

Läs mer
Visa fler nyheter Pil

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.