Dolda cykelpotentialer i Lund

9 dec 2021·0 minuters läsning
Dela:
Dolda cykelpotentialer i Lund

Lund är en cykelstad, det finns gott om cykelvägar och cyklister och målet är att invånarna ska cykla ännu mer.

Nu undersöker Lunds kommun tillsammans med företaget Trivector och Lunds Tekniska högskola om det finns dolda cykelpotentialer i staden, ett prototyputvecklingsprojekt som får stöd från IoT Sverige.

Cykelprojektet om dolda potentialer kommer ur det tidigare IoT-projektet i Lund, Smarta Offentliga Miljöer (SOM). Inom SOM påbörjades ett arbete kring insamling av cykeldata och möjligheterna att ta det vidare.

– Vi ville komma vidare och hitta de dolda potentialerna. Målet är att fler ska börja cykla och även att det blir fler cykelresor totalt, säger Emeli Adell på konsultföretaget Trivector traffic där hon är affärsområdesansvarig för framtidens transporter.  

Via appen TravelVu samlas data in från cyklisterna i Lund.

Insamling av resvanedata

Projektet har funderat mycket på vilken information och data som är viktig att samla in. Lunds kommun gick ut med en uppmaning till 10 000 slumpvis utvalda invånare om att använda appen TravelVu för att kunna samla in resvanedata. I datainsamlandet deltog över 350 personer och information om över 4000 resdagar samlades in. Just nu pågår en analys av datan där projektparterna ska ta reda på vart man reser och vart man INTE reser med cykel, för att på så sätt hitta den dolda potentialen.

Cykelbeteendet före och efter pandemin

Coronapandemin kom på sätt och vis rätt lägligt för projektet.

– Vi fattade beslutet om att inte fråga om hur man reser ”normalt” utan bara just där och då. Det ska bli spännande att se om cykelbeteendet påverkats – vi har ju mätt både före och efter att restriktionerna släppte, säger Emeli Adell.

Emeli Adell affärsområdesansvarig på konsultföretaget Trivector traffic.

Stor användning av insamlad data

Generellt finns det en stor outnyttjad potential när det gäller att använda data som strategisk resurs i offentlig sektor. I detta projekt kommer den insamlade datan att användas till att ta fram en ny verktygslåda till kommunen. Datan kommer att tillgängliggöras och visualiseras i ett webbgränssnitt för att underlätta arbetet för de tjänstepersoner som arbetar med planering i kommunen. På så sätt hoppas projektet kunna bidra till att göra Lund till en ännu attraktivare cykelstad.