Ett år fyllt av innovativa IoT-lösningar för samhället

12 jan 2024·0 minuters läsning
Dela:
Ett år fyllt av innovativa IoT-lösningar för samhället

IoT Sverige har under året arbetat med att stärka användningen av innovativa IoT-lösningar inom offentlig sektor. En ny podcast har lanserats och aktiviteter för att stärka kunskap och skapa erfarenhetsutbyte har legat högt på agendan. Programmet har även genomgått en nioårsutvärdering under året, med goda vitsord som följd. Nu finns IoT Sveriges verksamhetsberättelse att läsa.

2023 har varit ett spännande år för IoT Sverige. Vår projektportfölj har vuxit med sjutton nya och innovativa IoT-projekt. Vi har arrangerat flera spännande IoT Forum event och märker hur intresset växer, både för tekniken och dess möjligheter i stort och för kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte.

Stort behov av IoT i offentlig sektor

IoT Sverige driver på utvecklingen och användningen av IoT i offentlig sektor. Idag är det stor skillnad mellan olika kommuner och regioner i hur långt de har kommit i sin IoT-resa. Behovet av att arbeta brett med grundläggande förutsättningar för att utveckla och använda IoT-lösningar i offentlig sektor är fortfarande mycket stort.

Människa och teknik i samspel

Under året har vi arbetat med både människa och teknik och samspelet dem emellan. Detta år har IoT Sverige även genomgått en nioårsutvärdering som visar att ”IoT Sverige är ett välfungerande program”. Läs gärna mer om vad vi har gjort under det gånga året i vår verksamhetsberättelse.

Läs verksamhetsberättelsen

Verskamhetsberättelse 2023

Nyfiken på våra projekt?

Gå till projektportalen – där hittar du alla projekt inom ramen för IoT Sveriges finansiering, både pågående och redan avslutade.