Gå till innehåll

Flödesmätning av Uppsalas gång- och cykeltrafik

·0 minuters läsning
Dela:
Trafikanter på cykel

Uppsala kommun har gjort en första kartläggning för att kunna mäta gång- och cykeltrafikflöden i staden. Projektet har drivits med finansiering via IoT Sverige och målet är att öka kvaliteten i gång- och cykelnätet och på andra offentliga platser.

Uppsala kommun har bra koll på stadens biltrafikflöden. Däremot saknas en övergripande bild av gång- och cykeltrafikanternas rörelsemönster. Ola Kahlström arbetar som strategisk samhällsplanerare kring mobilitet och trafik på Stadsbyggnadsförvaltningen i Uppsala. Han har varit projektledare för det förberedelseprojekt som har drivits för att ta reda på vad som krävs för att kunna kartlägga och mäta gång- och cykeltrafiken i centrala Uppsala. Projektet är nu avslutat och har resulterat i flera intressanta insikter.

– Framförallt har vi fått en större förståelse för att vi behöver höja mognadsgraden i vår organisation kring användning av IoT. Både vad gäller rena teknikfrågor men även mer organisatoriska frågor så som exempelvis vilka kompetenser vi kommer att behöva om vi ska gå vidare, säger Ola Kahlström.

Ola Kahlström, Uppsala kommun.
Ola Kahlström, strategisk samhällsplanerare, Uppsala.

Veta vad data ska användas till

Projektet har fokuserat på vilka behov som finns inom Uppsala kommun. Koncernen är en stark beställarorganisation med kompetenser inom trafik, planering och drift, analys och prognostisering, trygghet och säkerhet, näringsliv och kultur med mera. Projektet har samlat olika kompetenser och genomfört workshops för att få en samlad bild av behoven.

– En grundläggande frågeställning har handlat om vad vi ska använda all data till. Det går att mäta i princip allt, men hur ska vi använda data så att den faktiskt skapar nytta? Det är en fråga som i sin tur skapar följdfrågor kring exempelvis arbetsprocesser och styrning, säger Ola Kahlström.

Kartläggning av IoT-tekniker

Projektet har gjort en kartläggning av olika IoT-tekniker och vilka som lämpar sig bäst för att mäta gång- och cykeltrafikflöden. Framförallt handlar det om tre olika tekniker; mätning med slang (sensorer som känner av antal cykelöverfarter), mätning via mobiler samt kameramätning. Teknikerna har värderats och för- och nackdelar har vägts mot varandra.

– Mätning med slang passar bra för att mäta antal cyklister, men det blir svårt att följa deras ruttval. Då kanske mobiltelefonmätning passar bättre. Samtidigt har inte alla invånare mobiler. Kameramätning är effektivt men ganska dyrt och även mer utmanande när det gäller integritetsfrågor, säger Ola Kahlström.

Det har även gjorts en internationell utblick där exempel från liknande projekt i Köpenhamn och Amsterdam har studerats. Varje stad har olika lokala förutsättningar och olika möjligheter och utmaningar. Ola Kahlström menar att det gäller att hitta bästa vägval för just Uppsala och att det förmodligen kommer att innebära användandet av en kombination av tekniker.

Uppsala
För att möjliggöra ett tillgängligt, säkert, tryggt och inkluderande offentligt rum behöver Uppsala kommun veta mer än idag om hur gator, torg och platser faktiskt nyttjas, dygnet runt, året runt. 

En av Europas mest digitala platser

Uppsala kommun har en vision att göra staden till en av Europas mest digitala platser år 2050. Projektet ses som en katalysator och språngbräda i koncernens styrning mot ett mer datadrivet arbetssätt. Under försommaren kommer kommunen att ta upp den avslutande projektrapporten på 150 sidor och därefter fatta beslut om hur man ska gå vidare.

"Det går att mäta i princip allt, men hur ska vi använda data så att den faktiskt skapar nytta?"Ola Kahlström

Senaste nyheterna

28 jun 2024

Spännande AI-mätningar av besökarnas rörelser under Almedalsveckan

Läs mer
Karlstad illustration från Karlstads kommun
20 jun 2024

Podd: kan Internet of Things öka upplevd trygghet?

Läs mer
19 jun 2024

IoT Sverige får fortsatt finansiering

Läs mer